R.K. Geloofsgemeenschap H. Nicolaas - IJsselstein

logo caritasDe diverse geloofsgemeenschappen in onze H. Drie-eenheidparochie hebben ieder hun eigen Caritas werkgroep. Hierdoor kan de werkgroep, op beperkte schaal en met beperkte middelen, mensen helpen, die, hoe dan ook, tijdelijk in financiële nood zijn geraakt.
Verzoeken om hulp bereiken de Caritas werkgroep vaak via de pastores en de wijkcontactpersonen, maar ook via Werk en Inkomen Lekstroom (WIL, de sociale dienst), welzijnsorganisatie Pulse, Stichting Urgente Noden (SUN), Stichting Leergeld, het Jeugdteam en Vluchtelingenwerk.
Deze organisaties zitten, net als de Caritas werkgroep IJsselstein, ook in het Armoedeoverleg, dat regelmatig met elkaar het armoedebeleid in IJsselstein bespreekt.
Ook medeparochianen, die mensen in een noodsituatie kennen in hun (directe) omgeving, kunnen hen op de werkgroep attenderen of naar ons toesturen. In alle gevallen staat daarbij de privacy van de betrokkenen bovenaan.

Zit u acuut in financiële nood? Dan kan de Caritas werkgroep bekijken hoe ze u het beste kan helpen.
Daartoe kunt u bellen met telefoonnummer 06 81 25 04 16 of via e-mail (klik op deze link).
U kunt daar ook nadere informatie krijgen, of schriftelijk dan wel mondeling via het parochiecentrum.

Wat doet de Caritas werkgroep IJsselstein?

Verlenen van individuele noodhulp. Het gaat hierbij altijd om een incidentele noodsituatie, waarbij er perspectief is voor de aanvrager.

– Het plaatselijke Vluchtelingenwerk kan een beroep op ons doen

– Ondersteuning van de werkers in het veld, zoals missionarissen

– Deelname aan het Armoedeoverleg

– Deelname aan/samenwerken in het Diaconaal Overleg IJsselstein:

Grote of moeilijke hulpvragen worden ook aan de andere kerken voorgelegd en soms wordt naar een gezamenlijke oplossing gezocht.

De IJsselsteinse kerken en scholen organiseren samen de jaarlijkse Kerstpakkettenactie. In de kerken wordt daarvoor gecollecteerd, de scholieren en burgers dragen boodschappen of hun eigen kerstpakket aan. Echt een actie van heel IJsselstein.

Naast de financiële ondersteuning biedt de Caritas werkgroep ook concrete hulp, om het leven van mensen die het moeilijk hebben te verlichten:

– Voedselbonnen om de periode te overbruggen tot iemand een uitkering krijgt of tot de Voedselbank is geregeld.

– Sinterklaasactie voor gezinnen met kinderen

– Paasbrodenactie: in de Witte Donderdagviering worden Paasbroden gezegend en door kerkgangers meegenomen en gebracht naar mensen die wel wat extra aandacht, troost of bemoediging kunnen gebruiken.

– Zomerfeestpakketje voor kinderen met een spelletje of puzzel en bonnen voor wat lekkers als een ijsje of een broodje

De Caritas werkgroep IJsselstein bestaat uit vier leden.
Indien u het werk van de Caritas belangrijk vindt en financieel wilt ondersteunen, dan zijn er vele mogelijkheden. Alle bijdragen in de vorm van een donatie, schenking of legaat zijn meer dan welkom. U kunt contact opnemen met bovenstaand telefoonnummer (06 81 25 04 16) of uw gift overmaken op NL 94 RABO 0324 4308 68 t.n.v. PCI H. Drie-eenheid. Dit is het rekeningnummer van de Caritas werkgroep IJsselstein.

© 3eenheidparochie 2012 - 2023          --- AVG-verklaringen --- ↑ Top