R.K. Geloofsgemeenschap H. Nicolaas - IJsselstein

Caritas Logo bijgesneden RGBDe PCI is een parochiebrede zelfstandige kerkelijke organisatie, die verantwoording aflegt aan zowel de eigen parochie als aan het Aartsbisdom. Zij beheren financiële middelen, waarvan de opbrengsten bestemd zijn voor charitatieve doelen. Deze middelen zijn ontstaan uit schenkingen, legaten en andere donaties.
De diverse geloofsgemeenschappen in onze parochie hebben ieder hun eigen Caritas werkgroep. Hierdoor kan de werkgroep, op beperkte schaal en met beperkte middelen, mensen helpen, die, hoe dan ook, tijdelijk in financiële nood zijn geraakt.
Verzoeken om hulp bereiken de Caritas werkgroep vaak via de pastores, de wijkcontactpersonen, de gemeentelijke sociale dienst, de Boka en anderen.
Leden van onze geloofsgemeenschap, die op de hoogte zijn van een noodsituatie in hun familie of in hun omgeving kunnen de betrokken personen en/of organisaties hierop attenderen. In alle gevallen staat bij de Caritas werkgroep de privacy van de betrokkenen bovenaan.

Wat doet de Caritas werkgroep van onze geloofsgemeenschap nog meer?

Het IJsselsteinse daklozenproject Boka wordt ondersteund en ook het plaatselijke vluchtelingenwerk kan een beroep doen op de werkgroep. De werkers in het veld, zoals de missionarissen, worden ook niet vergeten. Naast het verlenen van financiële hulp worden bijvoorbeeld de paasbroden bij de viering van Witte Donderdag door de werkgroep verzorgd.
Ook het diaconale werk binnen onze geloofsgemeenschap en, in overleg, in de andere kerken, is een onderdeel van het werk van de Caritas werkgroep. Projecten op dit gebied worden voor zover mogelijk eveneens ondersteund, zoals de kerstpakkettenactie.

Ondersteuning van de Caritas werkgroep op financieel vlak.

Indien u het werk van de Caritas belangrijk vindt en financieel wilt ondersteunen, dan zijn er vele mogelijkheden. Alle bijdragen in de vorm van een donatie, schenking of legaat zijn meer dan welkom. Voor informatie hierover kunt u contact met ons opnemen, via onderstaand adres.
Bereikbaarheid van de Caritas Werkgroep via dit telefoonnummer: 06 - 812 50 416. U kunt ook nadere informatie krijgen via e-mail:
of schriftelijk dan wel mondeling via het parochiecentrum.

Noodhulp.

Zit u accuut in financiële nood, dan kan de Caritas werkgroep bekijken hoe ze u het beste kan helpen. Daartoe kunt u bellen via bovenstaand telefoonnummer of via e-mail (via de bovenstaande link).
© 3eenheidparochie 2012 - 2021          --- AVG-verklaringen --- ↑ Top