R.K. Geloofsgemeenschap H. Nicolaas - IJsselstein

Geloven nuDoe je met ons mee?

De Geloven-Nu-groep is weer van start gegaan op woensdagmiddag 21 september in het parochiecentrum van de H. Nicolaas in IJsselstein.
Ons streven is om met elkaar te onderzoeken hoe ons geloof er uit ziet, wat onze God ons te zeggen heeft en samen te zoeken naar manieren hoe je in deze tijd je geloof vorm kunt geven.

Er zijn wat plaatsen vrij en we willen je uitnodigen om eens met ons mee te doen om te ervaren of het iets voor je is.

Wij komen bij elkaar op de 3e woensdagmiddag van de maand. De e.v. datum is 16 november, om 14.00 uur in het parochiecentrum. Wij bestuderen samen het boek "Gesprekken op maandag" van Vonne van der Meer. Dat gaat over de 7 sacramenten.

Aanmelden: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. ; t.a.v. Geloven-Nu-groep

BIJeen rond leven en geloof

De werkgroep 'In de leer gaan' heeft tien jaar lang overal in de parochie bijeenkomsten georganiseerd over geloofsonderwerpen.
In het begin waren dat vooral cursussen. 'Putten uit de Bron': daar leerde je (opnieuw) hoe het katholieke geloof in elkaar zit. Je kon ook op Bijbelcursus. Er waren avonden over de betekenis van communie en vormsel, waaraan veel ouders en parochianen deelnamen.

Geloven gaat verder

Tijden veranderen. Geloof en 'cursus' gaan niet meer zo goed samen. Het klinkt te streng. Alsof er examens aan vastzitten. Er zijn andere bijeenkomsten voor de cursussen in de plaats gekomen. Kloosterweekenden, een bijbelmaaltijd, meditatieavonden, excursies naar een beeldentuin of naar onbekende kerkelijke plekken in Utrecht, een muzikale middag rondom Maria en tijdelijke groepjes rondom actuele thema’s als barmhartigheid, levenseinde en echt geluk.

Ontmoeting en verdieping
Bij die ommezwaai past een nieuwe, laagdrempelige naam. Voortaan heten we de werkgroep ‘BIJeen rond leven en geloof'. Omdat we het belangrijk vinden elkaar echt te ontmoeten. We geloven dat onze R.K. traditie ons leven kan verrijken, verdiepen en richting geven.

Namens de werkgroep,
Marion Korenromp

Dopen Icoon
Nadat ouders een dopeling aangemeld hebben, ontvangen zij van ons een uitnodiging om een voorbereidingsbijeenkomst bij te wonen.
Deze vindt plaats in de maand of enkele maanden voorafgaand aan de doop en wordt door een van de pastores verzorgd.

Bij deze bijeenkomst gaan we in gesprek over wat God betekent voor ons. We brengen dit in verbinding met het leven en de doop, en gaan na hoe dit ons leven kan inspireren. Dit onder de titel: "Ik doop u in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest".

Uiteraard houden we ons tijdens de bijeenkomsten aan de op dat moment geldende maatregelen.

Documenten bij de voorbereiding van een kinderdoopviering

Voor mensen die op latere leeftijd gedoopt willen worden, of willen (her)beginnen in de katholieke kerk is een speciaal programma,
"Putten uit de bron" genaamd.
Informatie hierover kunt u inwinnen bij pastor M. Korenromp
Het is voor katholieke ouders een oude gewoonte hun kind te laten dopen in de eerste maanden van zijn of haar leven.

Maar dat gebeurt niet altijd. Soms zijn er privéomstandigheden die dat verhinderen. Soms weet je als ouder niet of je wel bij een kerk wilt horen. Soms is er een wens dat de kinderen hun doop zelf bewust kunnen meemaken.

Tientallen jaren bereidden de R.K. basisscholen kinderen onder schooltijd op hun eerste communie voor.
Dat was een goede gewoonte, waardoor velen in contact kwamen met de kern van het christelijk geloof.
Eind schooljaar 2013/2014 besloten de R.K. basisscholen daarmee te stoppen. De reden daarvan is eenvoudig: in de daaraan voorafgaande 10 jaren was het aantal communicanten zo teruggelopen, dat er per klas vaak nog maar één of twee kinderen daadwerkelijk de stap zetten.

Vormsel duifIn het schooljaar 2022-2023 zal uw kind de leeftijd bereiken, dat het mag gaan deelnemen aan het Vormsel. 
Vanwege het aantal te vormen kinderen zijn een aantal geloofsgemeenschappen samengevoegd.

In september 2022 starten de gezamenlijke bijeenkomsten voor kinderen van Benschop, Cabauw/Lopik, Nieuwegein en IJsselstein om hen voor te bereiden. Deze worden gegeven door mevrouw Petra van Kooten uit Lopik. Dit zullen in totaal ongeveer 5 bijeenkomsten zijn. Het bijwonen van deze bijeenkomsten is verplicht.

Op dinsdag 30 augustus is de start van de voorbereidingen met een ouderavond in de pastorie van de H. Jacobuskerk, Cabauwsekade 54, 3411 EC Lopik.De viering van het toedienen van het Vormsel is op 19 november 2022 om 16.00 uur in de Nicolaasbasiliek in IJsselstein. Vormheer is Mgr. H.W. Woorts, hulpbisschop

Wanneer u uw kind(eren) wilt aanmelden, dan kunt u een aanmeldformulier aanvragen bij het secretariaat van de Kindercatechese: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Klik hier voor:  Kalender Vormsel 2022

Op de eerste plaats, van harte proficiat met de stap om voor de RK Kerk te gaan trouwen. Een belangrijke stap in uw leven.

Het huwelijk is een belangrijk moment in een mensenleven. Voor de RK Kerk gaat het zelfs om een sacrament, een heilig moment. Daarom wil ze een grote zorgvuldigheid in acht nemen bij de aanvraag van het huwelijk. Wanneer man en vrouw beiden katholiek zijn en geen ander burgerlijk of kerkelijk huwelijk achter de rug hebben, is er geen probleem. Wanneer dat voor één van beide partners anders is, moet er verlof worden aangevraagd bij de bisschop. Dat vraagt veel extra tijd, in het geval van een eerder huwelijk soms meer dan een jaar. Daarom vragen wij jullie nu volledig je gegevens op te schrijven, opdat wij jullie bij je wens tot een kerkelijk huwelijk zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. Wanneer er een ‘hobbel’ blijkt, volgt nog vóór de bevestiging van de aanvraag een gesprek met de pastoor van onze parochie.

Wij willen U graag helpen in de aanloop naar de trouwdatum.
Wat moet er gebeuren?

© 3eenheidparochie 2012 - 2023          --- AVG-verklaringen --- ↑ Top