Wellicht vraagt u zich af waar u moet zijn voor bijvoorbeeld dopen, huwelijk, uitvaart, ziekenzalving, vormsel, kerkbijdrage, biecht, doopbewijs, parochieblad, gesprek met een pastor etc. etc. In veel gevallen kunt u contact opnemen met het secretariaat van uw lokale geloofsgemeenschap. Op deze website vindt u rechts bovenaan het menu van de gemeenschappen. Als u hier een keuze heeft gemaakt komt u in het deel van de website dat over de lokale gemeenschap gaat. Op de hoofdpagina van uw geloofsgemeenschap vindt u het menu 'Neem contact op met', waar u een keuze kunt maken afhankelijk van de vraag die u heeft.

Hieronder vindt u een aantal onderwerpen:

Noodhulp-Caritas

Voor mensen die zich verdrukt zijn bijvoorbeeld zij die niet meer rond kunnen komen en zij die niet meer deel kunnen nemen aan het sociale leven. Caritas zet zich in voor deze mensen die bij de officiële hulpverleners tussen wal en schip vallen. Voor hen is de caritas het laatste vangnet. 

Biechtgesprek

U kunt contact opnemen met een van de priesters in het pastorale team of met het pastoraal secretariaat.

Dopen

Neem contact op met het secretariaat van uw eigen lokale geloofsgemeenschap.

Doopbewijs

Voor een vormsel of een huwelijk elders heeft u een doopbewijs uit de parochie nodig waar u indertijd gedoopt bent. Betreft dat één van onze locaties, dan kunt u bellen met het secretariaat van de lokale geloofsgemeenschap.

Eerste communie

Neem contact op met het secretariaat van uw eigen lokale geloofsgemeenschap.

E-mailadres aanvragen

Werkgroepen die voor de hele parochie werken kunnen een e-mailadres “<onderwerp>@3eenheidparochie.nl” aanvragen bij de web-administrator.
Lokale werkgroepen kunnen te rade gaan bij hun lokale webmaster.

Huwelijk

Meldt u ruimschoots voor de gewenste huwelijksdatum (liefst een jaar tevoren) aan bij uw lokale geloofsgemeenschap. U hoort dan bijtijds of de huwelijkssluiting op de door u gewenste datum mogelijk is. U ontvangt tevens een brochure over de gang van zaken. Voor meer informatie klik hier en kijk onder Huwelijk.

Huwelijksjubileum

Wie een jubileum wil vieren, wordt verzocht contact op te nemen met het secretariaat van de lokale geloofsgemeenschap. De voorkeur gaat ernaar uit om jubilea kerkelijk te vieren binnen de gemeenschap in weekendvieringen.

Jongerenpastoraat

Heeft u belangstelling voor activiteiten van en voor jongeren? Het secretariaat van uw eigen lokale geloofsgemeenschap verwijst u graag door. U kunt ook contact opnemen met de pastoraal werker, Hedwig Mensink, die hiervoor is aangesteld.

Kerkbijdrage

Uw kerkbijdrage wordt geïnd door uw eigen lokale geloofsgemeenschap. Met uitzondering van de gemeenschappelijke parochiële kosten (voor pastores, parochiële afdracht aan bisdom, algemene parochiële activiteiten), komt de opbrengst ten goede aan de eigen lokale geloofsgemeenschap.

Kopij voor communicatieblad(en)

Kopij voor het lokale communicatieblad kan bij die redactie worden aangeboden. Kopij voor alle parochiebladen kan worden gestuurd naar dit adres.
Elke redactie beslist er zelf over wat wél en niet geplaatst wordt. De hoofdredacteur doet dat voor kopij voor het parochiebrede deel en bij twijfel wordt overlegd met de pastoor, die eindverantwoordelijk is.

Misintenties

Neem contact op met het secretariaat van uw eigen lokale geloofsgemeenschap.

Pastoraal gesprek

U kunt contact opnemen met een van de leden van het pastorale team via het pastoraal secretariaat.

Rooms-katholiek worden?

Neem contact op met pastor Marion Korenromp.

Tarieven

Als u vragen heeft over tarieven dan kunt u ook terecht bij het secretariaat van uw lokale gemeenschap.

Uitvaart

Een kerkelijke uitvaart wordt geregeld via uitvaartondernemingen die binnen de parochie werkzaam zijn. Deze neemt voor u contact op met de kerk en de pastor via het parochieel meldpunt, dat bemenst wordt door Janny van Heijningen-Broekman en Adriaan de Jongh. Uitvaartondernemingen die niet bekend zijn met het meldpunt kunnen het telefoonnummer opvragen bij het secretariaat van de parochie.

Vormsel

Neem contact op met het secretariaat van uw eigen lokale geloofsgemeenschap.

Ziekenzalving of ziekenzegen

In bijna alle lokale geloofsgemeenschap is er jaarlijks een gemeenschappelijke ziekenzalving. Vraag ernaar bij uw lokale geloofsgemeenschap.
Voor een individuele ziekenzalving of ziekenzegen kunt u contact opnemen met het secretariaat van uw lokale geloofsgemeenschap. Soms wordt u doorverwezen naar een parochieel meldpunt. In de meeste ziekenhuizen draagt de pastorale dienst zorg voor de ziekenzalving of ziekenzegen.

© 3eenheidparochie 2012 - 2022          --- AVG-verklaringen --- ↑ Top