• nieuwsbrief1juni2018 par
  U kunt zich voor deze Nieuwsbrief aanmelden via deze link
 • Icoon H Drie eenheid rublev 1410
  De H. Drie-eenheid. A. Rubljov, ca 1410. Icoon. Moskou, Tretjakov-Galerij.
 • basiliek ijsselsteinBasiliek IJsselstein
 • Barbarakerk 2 Vreeswijk Emmauskerk Nieuwegein Nicolaaskerk 1 Jutphaas
  De drie kerken van de geloofsgemeenschappen in Nieuwegein
  (v.l.n.r. Barbara, Emmaus, Nicolaas)
 • Kerkgebouw Montfoort na restauratie
  Kerkgebouw H. Johannes de Doper, Montfoort
  (foto: Sjaak Spruit)
 • jacobuskerkH. Jacobuskerk, Cabauw
 • slideshow bavokerk
  Kerkgebouw H. Bavo, Harmelen
  (foto: Frits Hakkennes)
 • victorkerk benschop
  Sint Victorkerk, Benschop
Nog geen eeuw na de oplevering van het kerkgebouw, bleek dat de bouwkundige staat niet meer afdoende was. In 1973 besloot het kerkbestuur tot een inventarisatie van de gebreken. Het bestuur kwam tot de conclusie dat een grondige renovatie de enige oplossing was.

De steeds terugkerende grote reparaties aan de kerk waren een doorn in het oog van het kerkbestuur, temeer daar alles maar lapmiddelen bleken te zijn. Het één was nog niet hersteld of het andere gebrek kondigde zich aan en het inwendige van de kerk had al zeer veel geleden door lekkage. Dit alles deed de gedachte naar voren komen aan een grondige restauratie van de gehele kerk en toren. Men besloot een bezoek te brengen aan kortgeleden gerestaureerde kerken, onder meer de kerken van Maarssen en Mijdrecht. Na hun bezoek en het aldaar geziene resultaat stond hun besluit vast: dit moest in Benschop ook gebeuren en liefst zo gauw mogelijk.

Eind 1973 werd een verzoek ingediend bij het Aartsbisdom voor een technisch onderzoek naar de toestand van kerk en toren door de afdeling Bouwzaken. Rond Kerstmis werden de parochianen hiervan op de hoogte gebracht, en gezegd dat na ontvangst van het rapport een parochievergadering zou worden belegd waar een en ander besproken zou worden. 20 februari kwam een zeer uitgebreid rapport van het technisch onderzoek binnen. Dat loog er niet om. "De kerk van binnen," zo begon dit rapport, "verkeert in een deplorabele staat. Achterstalling onderhoud en te Iaat uitgevoerde reparaties hebben veel schade gedaan. Goten, waterafvoer en buiten-voegwerk zijn slecht. De glas-in-Iood ramen zijn niet waterdicht" enz. enz. "De eerste raming van de kosten bedraagt f 300.000,-. Wel moet rekening gehouden worden met het feit, dat bij de restauratie nog vele gebreken naar voren kunnen komen, die nu niet te zien zijn. Bovendien zijn restauratie en onderhoud van neo-gotische kerken vrij duur. Ook komen daarbij nog de kosten van architecten en zo al meer, zodat de totale kosten wel aanzienlijk hoger zullen liggen. Bovendien moet de kerk gelijktijdig aangepast worden aan de moderne liturgie, zoals door verplaatsing van het altaar en de banken, om daardoor beter zicht te krijgen op het altaar en meer plaatsen te creëren."

14 mei 1974 werd een parochie-avond gehouden en werden de eerste plannen uiteengezet. Na veel discussies werd overeenstemming bereikt om te beginnen met het voegen van de buitenmuren en deze waterdicht te maken, de dakgoten en de waterafvoer in orde te maken en de glas- in-Ioodramen te repareren zodat alles goed lekvrij was voordat men aan de restauratie van het interieur zou beginnen. Gevraagd werd dit door eigen parochianen te laten doen, maar hiervoor waren speciale vakmensen nodig en ook veel hoog steigerwerk waarover zij niet beschikten. Wel zal alles gebeuren onder toezicht van de fa. Pardoel en van Kleftt.

Er werd een ideeëncommissie en een actiecommissie opgericht om de benodigde gelden bijeen te krijgen. Er werden offertes aangevraagd bij verschillende firma's en na binnenkomst hiervan werden deze geselecteerd. Aan 17 firma's werden gunningen verleend, die ieder op hun eigen terrein aan de restauratie hebben meegewerkt. Medio augustus werd, na de ontvangen goedkeuring van de Aartsbisschop, een aanvang gemaakt met de restauratie. Tijdens de restauratie werden door het actiecomité vele acties gevoerd zoals knalcollectes, verkoop van balpennen, knijpbeursjes en sleutelhangers. Er werden speciale brieven verzonden aan oud- parochianen, aan parochies in het Aartsbisdom en later ook in de andere Bisdommen. Pastoor van Beurden hield spreekbeurten in andere parochies. Achter in de kerk werd een thermometer geplaatst, die de juiste stand aangaf van de binnengekomen gelden. Ook werd een "halve ton " in de kerk gezet als symbool om zo gauw mogelijk de halve ton {f 50.000,-) bij elkaar te krijgen. Een grote verloting, een rommelmarkt en een fancy-fair, werden een groot succes en hebben enorm bijgedragen om de kosten te dekken. Kerstmis 1974 was de eerste fase van de restauratie klaar. Het was de bedoeling met de restauratie van de toren te beginnen in 1975-1976 maar door stagnatie in de toegezegde subsidie mocht men nog niet beginnen. Bijna een jaar later in juli 1977 kon men dan met de toren beginnen en 28 november was hij gereed. Er was nog veel geld nodig voor het interieur en de aanpassing van de kerk en daarom gingen de acties gewoon door.

Januari 1978 kwam de toestemming van het Aartsbisdom om met de verbouwing te beginnen en wel op 16 januari 1978. Een zeer gewaardeerde geste kwam van de Gereformeerde Kerk, die hun pas nieuwgebouwde kerk beschikbaar stelde voor het houden van de Katholieke kerkdiensten. Ruim drie maanden heeft daar dankbaar gebruik van gemaakt. Eindelijk dan op 23 april was de kerk geheel gereed en werd ze op feestelijke wijze weer in gebruik genomen. Nog steeds zijn de parochianen, maar ook de bezoekers van buiten, vol bewondering voor onze prachtige kerk. Dat bewijst dus wel dat de vele offers en inspanningen van ieder van de parochianen niet voor niets zijn geweest.

Feestklanken werden rijkelijk uitgestrooid over de Lopikerwaard op zondag 23 april 1978. Deze klanken werden uitgebeierd door de klokken van de St. Victorkerk, want eindelijk was het dan zover dat na 3,5 maand gast te zijn geweest in de Gereformeerde Kerk, de parochianen hun eigen kerk weer konden gaan gebruiken. Na een week van boenen en poetsen was de kerk blinkend schoon om zijn vele gasten te ontvangen. Het moet voor hen toch wel een heerlijk gevoel zijn geweest om weer "thuis" te zijn. Veel lof werd er toegezwaaid aan het Kerkbestuur. Ook het zangkoor heeft die dag weer heel iets moois laten horen. In aanwezigheid van het college van burgemeester en wethouders, een afvaardiging van de Gereformeerde Kerk en nog vele andere genodigden werd tijdens een plechtige Eucharistieviering de ingebruikname een feit. Als concelebranten fungeerden twee oud-Benschoppers: Pater van Vliet C.P. en Pater Doesburg C.P. Tijdens deze Eucharistieviering kwam duidelijk naar voren de geweldige inzet van Pastoor van Beurden en zijn parochianen. Na deze plechtige Eucharistieviering ging het Kerkbestuur met de genodigden voor een kopje koffie naar Lieverse.
© 3eenheidparochie 2012 - 2019          --- AVG-verklaringen --- ↑ Top