Wezenlijk

137 1Op een zondag stonden de kerkdeuren open en jong en oud kwamen binnengewandeld, gekleed in het wit. Zij hadden gehoor gegeven aan de oproep om in witte klederen te komen. Waarom? Dat zouden ze wel horen: "Alle gelovigen, die gedoopt zijn, gevormd en deelnemen aan de eucharistie zijn geroepen om heilig te worden. Dat witte kleed dat u aanheeft is daarvan een levend teken. Ieder gelovige deelt in het drievoudig ambt van Jezus Christus. Jezus is profeet, priester en koning." Vertaald betekent dit dat ieder gelovige verkondiger is (profeet), iemand die heiligt (priester) en koning is (leider). Ieder christengelovige heeft deel in deze drie belangrijke gaven die voortkomen uit Jezus Christus. Dat iedere christengelovige midden in de wereld leven, in familie, gezin, beroep, vrije tijd, hobby, en gewoon dagelijks leven. Bepaalt hoe christengelovigen hun belangrijke gaven van Jezus, handen en voeten geven.

Christen gelovigen staan al midden in de wereld door deel te nemen aan familie, gezin, beroep, politieke en sociale activiteiten, vrije tijd en het gewone leven. Daar oefenen zij hun zending uit vanuit Jezus Christus en de Kerk. Daar werken zij als verkondiger aan de tot stand-koming van het koninkrijk Gods door zichzelf te heiligen, te bekeren en anderen lichamelijk en geestelijk bij te staan in vreugde en verdriet om zo ook leiding en sturing te geven aan de samenleving en maatschappij. Gaat uit over de hele wereld en verkondigt het evangelie (Matt 28, 19). Dat is onze zending, als Volk van God, als broeders en zusters die getuigen van Gods liefde. God wil ons als zijn mens en schepsel. Heb geen angst. God kent ons bij naam. Wees welkom bij Hem. God houdt van ons. Deel in zijn liefde en deel zijn liefde uit aan andere mensen. Dat is wezenlijk onze eerste taak. Daarom past ons dat witte kleed alle dagen. Juist in dit witte kleed ligt onze gemeenschappelijke roeping om Jezus te volgen en om de weg in te slaan naar heiligheid.

137 2Ons leven als christenen staat in het teken van de heiligheid. Het drukt de overtuiging uit dat, indien het doopsel ons echt binnenleidt in de heiligheid van God, door onze opname in Jezus Christus, dat wij zijn erenaam dragen en door de inwoning van de Heilige Geest, wij serieus werk maken van de radicale oproep uit Jezus mond: 'Wees volmaakt zoals uw Vader in de hemel volmaakt is' (Matt 5,48).
Dit zijn geen vrome woorden, die onmogelijk te volgen zijn. Het is geen uitzonderlijke manier van leven, het is voor iedereen op zijn of haar plek en tijd in het leven bereikbaar. Op het moment dat je spreekt, werkt, je politiek ontplooit, in de sportschool bezig bent, maatschappelijk betrokken bent of in je vrijetijd met anderen doorbrengt, vanuit Jezus Christus, gebeurt het. Achter de kookpot en achter de freesbank, bij ontmoetingen en in de stilte van je hart. Daar gebeurt het wezenlijk: de eerste vorm van evangelisatie, het getuigenis dat je geeft vanuit je leven. Als mensen vragen: waarom werk je bij de voedselbank, of ben je lid van de kerk, of bid je? Waarom ben je open van geest en blij van hart? Dan te zeggen: God, wil me, God kent me en Hij houdt van mij en God kent ook jou, wil je en kent je.
Dat is mijn drijfveer, dat is de bron waaruit ik leef (en misschien ook die van jou: wie zal het zeggen).

Dan ben je verkondiger, dan heilig je het leven en geef je leiding. Zo'n getuigenis is goud waard en is wezenlijk voor de toekomst.

Pastoor Van der Vegt
Reageren? Klik hier.
© 3eenheidparochie 2012 - 2018          --- Disclaimer ---       --- Privacy verklaring --- ↑ Top