ziekenzalvingIn het Evangelie zien we hoe Jezus ontroerd werd door het lijden en het verdriet van de mensen. Ook zelf heeft Hij lijden en angst gekend. Daarom is het sacrament van de ziekenzalving het sacrament van Jezus' nabijheid in het lijden, het verdriet en de angst van mensen. In de zalving met olie wordt zijn kracht en liefde in dit lijden binnengebracht en wordt dit lijden geplaatst in het perspectief van zijn overwinning op lijden en dood.

Veel mensen zien de ziekenzalving nog steeds als het 'laatste sacrament' en stellen het ontvangen ervan daarom zo lang mogelijk uit: tot het laatste moment, als het stervensuur heel dichtbij is.
Maar de ziekenzalving is niet de laatste dienst, die wij als geloofsgemeenschap aan onze medemens geven. Het sacrament der zieken wil een mens juist helpen, troosten en sterken in een periode van ziekte of wanneer de ouderdom tot een last wordt. Zo kan een mens ook in ziekte of zwakte overeind blijven.

Geen haastwerk

Het is goed dat er bijtijds gesproken kan worden over het ontvangen van dit sacrament. Zo kan de zieke zich bewust voorbereiden op het ontvangen van de ziekenzalving en kunnen ook de partner en eventuele kinderen erbij betrokken worden. Steeds weer blijkt hoe belangrijk ook voor de naasten de ziekenzalving kan zijn in hun verdriet om de zieke mens.

Gemeenschappelijke viering

Het sacrament van de ziekenzalving wordt toegediend door de priester. Zijn aanwezigheid geeft aan dat het sacrament van de ziekenzalving geen privégebeuren is tussen twee mensen. De priester vertegenwoordigt de geloofsgemeenschap en het verdient daarom ook de voorkeur -als dit mogelijk is- het sacrament te vieren te midden van de geloofsgemeenschap. In een gezamenlijke viering, waarbij partner of kinderen betrokken zijn. Samen met de eigen dierbaren en met de grotere gemeenschap ervaart men des te sterker de kracht en de verbondenheid als gelovigen met elkaar in Christus.

In de meeste lokale geloofsgemeenschappen van onze parochie wordt er met een zekere regelmaat een gemeenschappelijke dienst van de ziekenzalving aangeboden.

Tijdige afspraak

Als het om welke reden ook niet mogelijk is om de ziekenzalving in een gemeenschappelijke viering te ontvangen is het belangrijk, dat men tijdig -liefst zo vroeg mogelijk- een priester vraagt. Dit kan het beste via een verzoek bij het secretariaat van de lokale geloofsgemeenschap. In goed overleg kan dan een afspraak gemaakt worden.

Ziekenzegen

Soms zal niet de ziekenzalving, maar de ziekenzegen de aangewezen manier zijn om Gods kracht af te smeken over de zieke mens of door ouderdom verzwakte mens. Het geeft hem of haar hulp en steun en vertrouwen op God. Dit ritueel past ook heel goed wanneer de zieke het sacrament van de ziekenzalving al heeft ontvangen. De ziekenzegening kan gegeven worden door een diaken, pastoraal werk(st)er of door een andere medegelovige, die kan optreden namens de geloofsgemeenschap.
© 3eenheidparochie 2012 - 2018          --- Disclaimer ---       --- Privacy verklaring --- ↑ Top