Sinds een aantal jaren vindt de priesterwijzing in het Aartsbisdom weer plaats in de Catharinakatedraal in Utrecht.

Naast priesters zijn er in onze parochie ook diakens en pastoraal werk(st)ers werkzaam. Evenals de priester is de diaken een gewijd ambtsdrager. De pastoraal werk(st)er is een relatief nieuw en waardevol ambt, waarvoor geen wijding is vereist.
Voor informatie over de opleiding tot priester, diaken of pastoraal werk(st)er: klik hier.

Meer nog dan door de gewijde en toegewijde ambtsdragers worden de geloofsgemeenschappen van de parochie gedragen door toegewijde en toegeruste vrijwilligers.
Voor deze vrijwilligers bestaan diverse mogelijkheden tot verdere toerusting en bekwaming. Voor nadere informatie kan men terecht bij het pastorale team.
© 3eenheidparochie 2012 - 2018          --- Disclaimer ---       --- Privacy verklaring --- ↑ Top