vormselHet Vormsel is de afronding van het Doopsel. In het sacrament van de vormsel wordt de belofte die bij de doop vaak door ouders gedaan is door de vormeling beaamd. Ter bekrachtiging wordt de Geest van God, die ook Jezus bezielde, afgesmeekt over de vormelingen. Dit sacrament maakt ons tot mondige christenen die Jezus met overtuiging willen volgen. De bisschop of zijn plaatsvervanger dient het Vormsel toe onder handoplegging en zalving met de heilige olie (Chrisma). Daarbij zegt hij: 'Ontvang het zegel van de Heilige Geest, de Gave Gods'.

Het vormsel wordt meestal toegediend aan jongeren die zich bevinden in de overgang van de basisschool naar de middelbare school. Er verandert van alles in hun leven. En zij mogen ook steeds meer zelf beslissen. In de voorbereiding worden jongeren vertrouwd gemaakt met de nieuwe fase die zij ingaan in hun manier van geloven. Door de handoplegging en zalving, die zij ontvangen tijdens de vormselviering, ontvangen zij de steun en de kracht om te kunnen leven in de Geest van Christus.

Klik hier voor nadere informatie over voorbereiding en opgave.

Op latere leeftijd gevormd worden?

Voor mensen die op latere leeftijd gevormd willen worden, of willen (her)beginnen in de katholieke kerk is een speciaal programma. Informatie hierover kunt u inwinnen bij pastor Marion Korenromp.
© 3eenheidparochie 2012 - 2018          --- Disclaimer ---       --- Privacy verklaring --- ↑ Top