eucharistieVan oudsher komen christenen op de zondag samen om God te danken in de Eucharistie (betekent letterlijk ook dankzegging). De wortels van de eucharistie liggen in het Joodse volk, waaruit Jezus is voortgekomen. Het viert Sabbat, een dag van feestelijk danken voor Gods goede schepping omdat dit volk zich geroepen weet om Gods medewerker te zijn om Zijn aarde tot een goede voltooiing te brengen.

Christenen vieren deze dag op zondag, de dag van Christus' verrijzenis uit de doden. Ter nagedachtenis van Hem breken wij nog steeds het brood en delen we de beker als teken van verbondenheid, als uitdrukking van onze bereidheid om te leven zoals Hij. Het Woord dat Hij spreekt, het Brood en de Beker vormen heilige tekenen van Zijn aanwezigheid onder ons.
© 3eenheidparochie 2012 - 2018          --- Disclaimer ---       --- Privacy verklaring --- ↑ Top