Logo Restauratiefonds st. Nicolaasbasiliek
Stichting Restauratiefonds Sint Nicolaasbasiliek

Logo Restauratiefonds st. NicolaasbasiliekRecentelijk heeft het Restauratiefonds de jaarrekening 2018 vastgesteld. Inmiddels staat deze op de website. De jaarrekening sluit in hoge mate aan op de verslaglegging van de restauratie van november 2018.

Met de reparatie van het orgel, die binnenkort zal beginnen, zal de restauratie in haar oorspronkelijke opzet zijn afgerond. Het einde van de werkzaamheden was de aanleiding voor Joost van de Ven en Pieter Vlaardingerbroek om hun betrokkenheid bij het fonds te beëindigen. Zij hebben in hoge mate bijgedragen aan het succes van het fonds. Hartelijk dank Joost en Pieter.

Aansluitend aan de verslaglegging van november 2018 heeft het Restauratiefonds van gedachten gewisseld met het Parochiebestuur over voortzetting van het fonds ten behoeve van de instandhouding van de Basiliek. Gebleken is dat het Parochiebestuur en het bestuur van het fonds inhoudelijk van mening verschillen over de werkwijze van het fonds bij voortzetting daarvan. Aan het Restauratiefonds wordt slechts een rol in stilte toebedeeld. Een inhoudelijke betrokkenheid bij de bestedingen van door het fonds geworven gelden wordt afgewezen. Het fondsbestuur heeft daarop het Parochiebestuur de keuze gelaten de Stichting Restauratiefonds Sint Nicolaas Basiliek in stand te houden met nieuwe bestuursleden of deze te doen opheffen. Het Parochiebestuur heeft inmiddels verzocht tot opheffing over te gaan.

Vanuit het Restauratiefonds zullen ten tijde van de beëindiging gelabelde bedragen en het uiteindelijke saldo aan het Parochiebestuur ter beschikking gesteld worden voor nog uit te voeren werkzaamheden. Te weten: herstel orgel, koorzolder, zinken afdekking timpanen, zo mogelijk aan te vullen met kussens op de kerkbanken en vernieuwing van de geluidsboxen / luidsprekers.

Gaarne had het Stichtingsbestuur in het kader van de beëindiging van het Restauratiefonds inzicht verschaft in alle bestedingen aan de Basiliek in de periode rond de restauratie en over de herkomst van de middelen (onderhoudsreserves, opbrengst St. Pauluskerk, subsidies en werving). Helaas ontbreekt ons dit inzicht.

Inmiddels is het Aartsbisdom over een en ander geïnformeerd en gevraagd om instemming tot opheffing. Deze is inmiddels ontvangen. Boeken en bescheiden van de stichting zullen worden overgedragen aan het Parochiebestuur.

Met Gods zegen mochten wij onze taak uitvoeren. Dit stemt tot dankbaarheid.

Namens het Bestuur Stichting Restauratiefonds Sint Nicolaas Basiliek,
Gerard van Buuren, secretaris.

DSC 9785Iedereen die op vakantie is geweest en het silhouet van de Sint Nicolaasbasiliek ziet, krijgt het gevoel van:
Ik ben weer thuis! De kerk bepaalt het stadsbeeld van IJsselstein en we hopen dat dat altijd zo zal blijven.

Om dit monument door te kunnen geven aan onze kinderen, is een grote restauratie nodig. Het meer dan 125 jaar oude kerkgebouw is toe aan een opknapbeurt. De binnenkant van het interieur is door het gebruik somber en donker geworden, terwijl de buitenzijde van het gebouw weer goed wind- en waterdicht moet worden gemaakt. Scheuren worden gerepareerd en de oude schilderingen worden schoongemaakt, waardoor het licht in de kerk wordt teruggebracht.

Voor deze restauratie is veel geld nodig, in totaal zo'n € 1.150.000. Vanwege het grote belang van onze kerk, heeft het Rijk een substantieel bedrag toegezegd: circa € 600.000. Het restant, zo'n € 550.000, moet door onze gemeenschap worden bijeengebracht. Het parochiebestuur heeft de afgelopen jaren reeds bedragen gereserveerd, die nu zijn toegezegd aan het restauratiefonds (ca. € 150.000).
Voor de overige € 400.000 zijn we aangewezen op particulieren en sponsoring.

Wij hebben uw hulp dus dringend nodig. Help ons het silhouet van IJsselstein te bewaren en onze kerk weer te laten stralen. Dan kunnen wij en iedereen na ons blijven genieten van dit prachtige monument uit 1887.

 

© 3eenheidparochie 2012 - 2020          --- AVG-verklaringen --- ↑ Top