Parochie van de H. Drie-eenheid

Voor het functioneren van de parochie en de geloofsgemeenschappen is de 'R.K. Ledenadministratie' van groot belang. Om de gegevens in deze registratie zo actueel en accuraat mogelijk te houden zijn vele vrijwilligers actief. Alles staat of valt natuurlijk met het aangeleverd krijgen van de juiste informatie.

 • Er zijn drie geloofsgemeenschappen in Nieuwegein: Barbarakerk, Emmauskerk, Nicolaaskerk.

 • Er is één gezamenlijk formulier voor deze drie geloofsgemeenschappen.

 • Downloaden het formulier:
 • Druk het formulier af en vul het zo volledig mogelijk in.
  Voor een correcte registratie zijn minimaal de namen, adressen en geboortedatums van alle gezinsleden nodig.

 • Stuur het ingevulde formulier naar de geloofsgemeenschap waar u zich wilt inschrijven.
  • Barbarakerk:
   Administratie Barbarakerk, Koninginnenlaan 3, 3433 CT Nieuwegein
  • Emmauskerk:
   Administratie Emmauskerk, Merelplein 2, 3435 CC Nieuwegein
  • Nicolaaskerk:
   Administratie Nicolaaskerk, Utrecthsestraatweg 8, 3438 AK Nieuwegein

Hartelijk dank voor uw medewerking.
© 3eenheidparochie 2012 - 2023          --- AVG-verklaringen --- ↑ Top