Ga maar even een uurtje stil zitten

Kind op schootviering 14 10Iedereen die jonge kinderen heeft (gehad) zal dit herkennen: ze zijn beweeglijk en impulsief en tot hinder tijdens de heilige mis. Frustrerend, want hoe je ook je best doet, ze zijn altijd rumoeriger dan je wilt. Nog niet te spreken over de uitbarstingen van driftbuien op de meest ongelegen momenten. De verwijtende blikken komen aan.
Na de viering zijn er altijd een paar mensen die goed bedoeld komen geruststellen dat het echt geen probleem is dat de kinderen ‘wat geluid’ maken. De gevleugelde oneliner is dan: Jezus zei laat de kinderen tot mij komen. Dat is natuurlijk waar, en heel lief om te komen vertellen. Toch is het gevoel dat achterblijft: de kinderen zijn tot last. Dat begrijp ik ook best wel want we komen als Christenen bij elkaar om te bidden en gemeenschap te zijn in Christus.
In de mis zijn veel heilige momenten zoals de consecratie en momenten van bezinning zoals het (stille) gebed. En er zijn contemplatieve momenten zoals de lezingen en de homilie in de dienst van het woord. En natuurlijk hebben we de gezangen die aanspraak maken op de hartstocht.
Aan de andere kant staat de belofte van ons als ouders om de kinderen katholiek op te voeden. Een standaard vraag aan de ouders in ieder katholiek doopje is: Beloven jullie de kinderen een christelijke opvoeding te geven en ze groot te brengen in de geest van het Evangelie? De vraag is dus voor iedere Christen met jonge kinderen: hoe verenig ik die twee principes. Enerzijds niet de kerkgangers tot last zijn, anderzijds wel een geloofsopvoeding. Is er een geloofsopvoeding mogelijk zonder kerkgang? In mijn ogen gaat dat altijd mank. Het is tegen de natuur van kinderen om een uur lang stil te zitten en stil te zijn, vooral voor de jongetjes. Dat is te veel gevraagd. Bovendien bevordert het geen positieve beeldvorming in het hoofdje van een kind. Dan wordt de kerk die plek waar het helemaal niet zo leuk is, omdat pappa en mamma altijd boos worden als je beweegt of geluid maakt.

Sinds het najaar van 2018 is hier wat op gevonden: de 'Kind-op-schoot' vieringen.

De naam dekt niet helemaal de lading, want je hoeft niet perse je kind op schoot te hebben. Maar verder een prima naam, want het is direct duidelijk: dit is voor de kinderen.
Van harte aanbevolen voor alle ouders en grootouders die zich wel eens afvragen: hoe geef ik vorm aan de geloofsopvoeding van mijn (klein)kinderen?
Bij zo'n viering krijgen alle kinderen een naamsticker en Pastor Hedwig Mensink, die de vieringen leidt, stelt zich aan alle kinderen voor zodat ze zich welkom kunnen voelen en persoonlijk benaderd. Samen lopen ze naar de bel. De bel betekent het begin van de viering. Dan doet zij de albe aan. Dat betekent dat zij de pastor is. De kinderen mogen op bankjes zitten, helemaal vooraan bij het altaar. De kinderen die liever even een rondje rennen door de kerk, mogen dat gewoon doen. Samen zingen en dansen. De kinderen hoeven niet stil te zijn. Dan komt het grote boek, de bijbel. Het is (deze keer) een verhaal van Lucas, dus de pastor doet een rode sjaal om en een hoed van stro op. 'Zo, nu ben ik even Lucas'. Wil er iemand nog iets tekenen in het grote boek? Samen bidden, gebedsintenties van de kinderen, kaarsjes opsteken. Iedereen mag elkaar de vredeswens geven. Na afloop is er limonade en koek. Super!

Geplande vieringen 2021

zondag 13 juni, 11.00 – 11.30 uur - H.Victorkerk - Benschop, waarna picknick in de pastorietuin.
© 3eenheidparochie 2012 - 2021          --- AVG-verklaringen --- ↑ Top