JozefjaarVoordat het virus ons de mogelijkheid ontnam om vespers te zingen in de Basiliek van de H. Nicolaas, deed de Schola Nicolaï dat drie keer per jaar op een zaterdagnamiddag en op oudejaarsavond.

Noodgedwongen zijn we tijdelijk overgegaan op onlinevespers, waarbij de liederen geselecteerd zijn uit eerdere opnamen en de teksten recent zijn ingesproken.

Maria icoon JLVoordat het virus ons de mogelijkheid ontnam om de vespers te zingen in de Basiliek van de H. Nicolaas, deed de Schola Nicolaï dat vier keer per jaar op een zaterdagnamiddag.

In het jaargetijde lente viert het christendom de aankondiging van de geboorte van Christus. Op 25 maart, negen maanden voor Kerstmis, wordt zijn Moeder, Maria van Nazareth, zwanger. Deze bijzondere gebeurtenis in de geschiedenis, dat de ‘Blijde Boodschap’ ofwel de ‘Annunciatie’ wordt genoemd, wordt als een feestdag gevierd in zowel de Westerse als de Oosterse kerken.

Het thema van de gezongen vespers online is gekozen op basis van deze heuglijke gebeurtenis; als een blijde boodschap in de lijdenstijd waarin we momenteel verkeren.

U kunt de vespers hier beluisteren.
Het liturgieboekje kunt u hier downloaden. U kunt evt. ook een exemplaar ophalen op het parochiecentrum.

Evangelie Bron van levend water copyHandreiking (digitaal en papier) om thuis liturgie te vieren.

Voor u digitaal  www.rkbijbel.nl

Sinds maart worden ons denken en doen bepaald door het coronavirus. Sinds die tijd ook maken wij een handreiking voor de zondagen. Deze handreiking is bestemd voor allen die thuis willen bidden en/of zich willen voorbereiden op de viering in de eigen parochiekerk. Nu de situatie weer moeilijker wordt en de groepen die naar de kerk gaan, weer kleiner worden, houden wij vol. Ook al weten we geen weg, God wijst ons de weg. Bid voor allen.
Elke zondag de teksten krijgen, uitleg en verdieping. Een handreiking voor u. Bijv. doop van de Heer aanklikken.

Ga maar even een uurtje stil zitten

Kind op schootviering 14 10Iedereen die jonge kinderen heeft (gehad) zal dit herkennen: ze zijn beweeglijk en impulsief en tot hinder tijdens de heilige mis. Frustrerend, want hoe je ook je best doet, ze zijn altijd rumoeriger dan je wilt. Nog niet te spreken over de uitbarstingen van driftbuien op de meest ongelegen momenten. De verwijtende blikken komen aan.
Na de viering zijn er altijd een paar mensen die goed bedoeld komen geruststellen dat het echt geen probleem is dat de kinderen ‘wat geluid’ maken. De gevleugelde oneliner is dan: Jezus zei laat de kinderen tot mij komen. Dat is natuurlijk waar, en heel lief om te komen vertellen. Toch is het gevoel dat achterblijft: de kinderen zijn tot last. Dat begrijp ik ook best wel want we komen als Christenen bij elkaar om te bidden en gemeenschap te zijn in Christus.

eucharistieIn de liturgie worden wij innerlijk gevoed en gesterkt door het woord van God en door de tekens van Gods nabijheid, bijzonder het brood en de beker van de eucharistie.

In de liturgie zingen wij Gods lof, maar we uiten er ook onze menselijke verlangens, nood en verwachting.

In onze parochie zijn er niet alleen pastores en kerkmusici bezig met voorbereiding en uitvoering van de liturgie, maar ook veel vrijwilligers. Van koorzangers, kosters, misdienaars, acolieten, bloemversierders, lectoren tot leden van liturgische werkgroepen.
Onder sacramentele vieringen vallen eucharistievieringen, doopvieringen, vormselvieringen, huwelijksvieringen, priesterwijdingen en de ziekenzalving. Bij andersoortige vieringen valt te denken aan woord- en gebedsdiensten, vespervieringen, boetevieringen, avondwakes, uitvaarten, oecumenische vieringen.

Doelgroepvieringen kunnen een eucharistieviering zijn, maar ook een andersoortige viering. Deze vieringen zijn gericht op speciale doelgroepen zoals bijvoorbeeld gezinnen, jongeren en senioren.

In de parochie zijn de reguliere vieringen als volgt (voor detailinformatie klik hier):

Inzet van vrijwilligers bij uitvaarten in onze parochie

Al sinds enkele jaren kennen wij in onze parochie H. Drie-eenheid een aantal vrijwilligers, dat uitvaarten verzorgt voor families die afscheid nemen van een dierbare. Zij gaan in gesprek met de nabestaanden en stellen in overleg de uitvaartliturgie samen en geven daar in de kerk of in het crematorium, door een woordviering of een woord- en communieviering, handen en voeten aan.

Dopen Giesbers

Voor de doopvieringen zijn er teksten voor de boekjes beschikbaar.

Klik hier voor het boekje van de doopviering en hier voor extra teksten.
© 3eenheidparochie 2012 - 2021          --- AVG-verklaringen --- ↑ Top