nietvergetenJongerengroepen in de parochie
Het jongerenpastoraat in de parochie bestaat uit een aantal groepen, afhankelijk van de leeftijd en de (geloofs-) interesse.
Na het vormsel in groep 8 kunnen jongeren starten bij de jongerengroep. Het jongerenpastoraat is gezamenlijk georganiseerd voor jongeren uit de hele parochie en niet per geloofsgemeenschap. Soms betekent dit even wat reistijd. Maar ach, dat moeten we voor een gemiddelde uitwedstrijd ook.smileys wink 600x600

Visie
De visie van het jongerenpastoraat is gebaseerd op het verhaal van de Emmaüsgangers (Lucas 24). Jezus ging in dit verhaal in gesprek met twee mensen die onderweg waren, maar ze herkenden Jezus niet. Uiteindelijk gaan ze aan tafel en Jezus bidt, breekt en deelt het brood. Pas dan realiseren zij dat het Jezus was die bij hen aan tafel zat, maar Jezus is dan al verdwenen. Achteraf merken die twee pas dat ze geïnspireerd zijn geraakt.
De elementen in dit verhaal zijn element die ook in het jongerenpastoraat belangrijk zijn:
We praten met elkaar over allerlei dingen in je leven, lezen en bespreken Bijbelverhalen en je vertelt een eigen (geloofs-) verhaal. We delen en vieren samen het leven, bidden en luisteren naar elkaar en de stilte.

Geloofsweg
Natuurlijk zoekt iedereen een eigen geloofsweg. Daarom worden er veel verschillende werkvormen gekozen om dit te onderzoeken. Groepsvorming op basis van respect is daarbij belangrijk. Alle jongeren die naar de jongerengroepen komen, doen dat niet omdat zij vrienden zijn. Zij doen dit omdat ze iets met hun geloof willen, ook al is niet altijd duidelijk wat. Respect betekent dan dat je de kans krijgt om iets van je zoektocht te laten zien of te vertellen, zonder afgevallen te worden. Je veilig voelen in de groep is dan een voorwaarde.
Dan pas werkt een groep inspirerend.

PlaatjeKenmerken
In het algemeen valt er wel iets over de wijze van geloven in de groepen te zeggen.
Veel jongeren zijn zin- en geloofszoekers die vaak nauwelijks een gelovige achtergrond hebben. Ze hebben weinig kennis van de Bijbel of Katholieke Traditie, maar willen wel meer weten. In hun gelovige zoektocht maken ze nogal eens een ‘religierondje’ (langs alle christelijke geloven). Ze zijn individualistisch, maar willen hun eigen ideeën wel graag met anderen delen. Verder zijn veel jongeren druk. Ze willen/moeten/kunnen veel en er is veel. De kerkgang wordt niet altijd als vanzelfsprekend ervaren, het kan ook zonder. Hun geloof bestaat vaak uit een relatie: God en ik, er is niet altijd vanzelfsprekend een relatie met Christus. Globaal zijn er vier manieren te onderscheiden waarop jongeren hun gelovige weg proberen te vinden:

- geloven vanuit gevoelsmatig-intuïtief leven om zo te leren en te vertrouwen op God;
- geloven als concreet inzetten voor anderen. De wereld beter maken en zo het Koninkrijk van God helpen te realiseren;
- geloven door middel van stilte, spirituele oefening en gebed. Met als doel om te leven vanuit de diepe Levensbron, vanuit God;
- geloven als een verstandelijk wijze van leven middels een grondig zelfonderzoek. Regels, geboden, theoretische redeneringen en verstandelijk reflectie geven inzicht en wijsheid over het leven, waarheid en geloof.

De groepen
Zoals gemeld zijn er in de parochie verschillende groepen.

Jongerengroep
Deze groep bestaat uit jongeren van ongeveer 11 t/m 17 jaar. De groep komt gemiddeld zes avonden bij elkaar in de Bavohof in Harmelen, maar heeft ook jongeren van buiten Harmelen.

Het accent ligt hier op interactieve catechese met veel afwisseling van werkvormen. De zijn altijd thematisch. We starten met een verkennende ronde, daarna een Bijbelverhaal (vaak als filmfragment) en daarna is de verdiepingsronde. Daarnaast doen we mee met Sirkelslag, een nationaal onlinespel voor alle jongerengroepen. En als het lukt gaan we naar de Passion.

Groeien18+ groepen
Er bestaan twee 18+ groepen. Eén groep komt bij elkaar in Harmelen, de andere groep komt bij elkaar in Nieuwegein (wisselende locaties). In het jaar dat je 18 wordt kun je lid worden. Er komen jongeren van diverse geloofsgemeenschappen en zelfs jongeren van buiten de parochie. Deze groepen starten altijd met een eenvoudige viering die bestaat uit een geloofsgesprek n.a.v. een Bijbellezing en een stiltemoment. Daarna gaan we inhoudelijk aan de slag. Er is veel ruimte voor eigen inbreng en geloofsvragen. Het afgelopen jaar hebben we gewerkt met de methode Mensen van de weg. Er stond steeds een levensvraag centraal.

Gevorderde groep
Deze groep bestaat uit mensen die de 18+ groep zijn ontgroeid. Zij beschikken inmiddels over flink wat levenservaring en zijn aardig ingewijd in het geloof. Ook hier is er veel ruimte voor eigen inbreng en geloofsvragen. De opzet van de avonden is hetzelfde als die van de 18+ groepen. Het afgelopen jaar heeft ook deze groep gewerkt met de methode Mensen van de weg.
De 18+ groepen en de gevorderde groep gaan samen op kloosterweekend, bezoeken de Stille Omgang in Amsterdam en organiseren ander activiteiten.

Nieuwsgierig geworden...
Zin om mee te doen? Op zoek naar verdieping van je geloof? Heb je vragen over je leven en je geloof, wil je het met anderen delen of wil je gewoon eens komen kijken bij de jongerengroep/18+ groep/gevorderde groep? Of alleen een gesprek?
Laat het dan weten.
App/sms of bel 06-20980748 of mail naar hier.

Hedwig Mensink, pastoraal werkster
© 3eenheidparochie 2012 - 2021          --- AVG-verklaringen --- ↑ Top