H MensinkJongeren vormen de toekomst. Dat vergezicht op de toekomst bestaat ook binnen onze parochie. Geworteld in de Schrift en Traditie, is het onze overtuiging dat de jongeren meegenomen moeten worden in de activiteiten van onze parochie.

Men zegt vaak: 'jong geleerd, is oud gedaan'. Dat geldt ook voor geloven. Maar dat betekent ook dat jongeren ruimte moeten krijgen om het geloof te ontdekken, te ontwikkelen en het zich eigen te maken in de wereld van vandaag.
In onze parochie hebben we daarvoor de jongerenpastor Hedwig Mensink die zich speciaal richt op de geloofsontwikkeling van jongeren. Er zijn jongerengroepen, er zijn jongerenvieringen, er zijn kinder- en tienerkoren, er zijn jongerenactiviteiten.
Op bijeenkomsten vertellen we op een aansprekelijke manier over geloof, kerk in deze wereld. Maar ook wat jongeren verder bezighoudt. Dat doen we via allerlei werkvormen. Misschien is niet meer zo gebruikelijk om elders zomaar over God of Jezus te praten en te vragen. Binnen de jongerengroep kan dat beslist. Bij deze jongerengroep maak je vrienden en vriendinnen. Je kunt over verdiepende onderwerpen vragen stellen en bezig zijn, met de invalshoek vanuit de katholieke achtergrond. Maar misschien wil je vanuit je geloof goed doen voor de wereld. Ook daar is ruimte voor binnen de jongerengroep.

Om lid te zijn of om deel te nemen aan een jongerengroep hoeft geen contributie te worden betaald. Omdat het organiseren van activiteiten geld kost, wordt wel een bijdrage gevraagd.
Welke jongerenactiviteiten en groepen er bestaan kun je hieronder zien.
© 3eenheidparochie 2012 - 2019          --- AVG-verklaringen --- ↑ Top