Als bestuur van de parochie H. Drie-eenheid krijgen wij regelmatig vragen over hoe wij de vitaliteit van onze parochie zien.

Drieslag
Het Parochiebestuur van de H. Drie-eenheid gaat uit van drie speerpunten: Kerntaken, Innovatief pastoraat en Nabijheid. Onder Kerntaken verstaan wij de werkzaamheden van de priesters in onze parochie, bijvoorbeeld Eucharistievieringen en Sacramenten. Bij Innovatief Pastoraat denken wij onder andere aan de activiteiten van onze pastoraal werksters, bijvoorbeeld Jongerenwerk en Themabijeenkomsten. Nabijheid staat wat het Parochiebestuur betreft voor de Eigen kracht van onze acht geloofsgemeenschappen.

Vitaliteitsproject
Om de individuele geloofsgemeenschappen te helpen bij het formuleren van de Eigen kracht zijn wij enkele jaren geleden gestart met het Vitaliteitsproject. In eerste instantie Marianne van Tricht en later Henk Brussel en Marion Korenromp zijn samen met de acht geloofsgemeenschappen op zoek gegaan wat nu echt specifiek is aan een geloofsgemeenschap en op welke manier van daaruit een bijdrage kan worden geleverd aan het geheel van de parochie H. Drie-eenheid.

Vitaliteitspresentaties
Op 29 januari 2019 hebben in Harmelen vijf van de acht geloofsgemeenschappen hun vitaliteitsplannen gepresenteerd en wel: H. Nicolaas IJsselstein, H. Barbara Nieuwegein, Geboorte H. Johannes de Doper Montfoort Linschoten, H. Bavo Harmelen en H. Victor Benschop. Ook aanwezig waren vertegenwoordigers van de resterende drie geloofsgemeenschappen: H. Nicolaas Nieuwegein, Emmaus Nieuwegein en H. Jacobus Lopik Cabauw Polsbroek. Hun presentaties volgen op een latere datum.

Een luisterend oor
Zes van de zeven leden van het Parochiebestuur waren aanwezig bij deze presentaties. We waren er om te luisteren. En we hebben heel veel gehoord. Rode draad was dat er nog gezocht wordt hoe een thema precies in te vullen, maar dat er ook al samen met de parochianen in de eigen geloofsgemeenschap aan de slag wordt gegaan met een bepaald onderwerp, waarbij dan ook al wordt gekeken hoe hiermee stap voor stap verder. De afzonderlijke geloofsgemeenschappen blijken niet alleen heel creatief te zijn in hun idee├źn, maar zijn ook heel betrokken bij elkaar. Zo hebben wij als Parochiebestuur tijdens de bijeenkomst ervaren. Er werd geluisterd en meegedacht. Het voelde als een vitale parochie H. Drie-eenheid.
© 3eenheidparochie 2012 - 2021          --- AVG-verklaringen --- ↑ Top