Als bestuur van de parochie H. Drie-eenheid krijgen wij regelmatig vragen over hoe wij de vitaliteit van onze parochie zien.

Drieslag
Het Parochiebestuur van de H. Drie-eenheid gaat uit van drie speerpunten: Kerntaken, Innovatief pastoraat en Nabijheid. Onder Kerntaken verstaan wij de werkzaamheden van de priesters in onze parochie, bijvoorbeeld Eucharistievieringen en Sacramenten. Bij Innovatief Pastoraat denken wij onder andere aan de activiteiten van onze pastoraal werksters, bijvoorbeeld Jongerenwerk en Themabijeenkomsten. Nabijheid staat wat het Parochiebestuur betreft voor de Eigen kracht van onze acht geloofsgemeenschappen.

Fase 2 bestaat uit drie bijeenkomsten.

De eerste betreft een vrijdagavond en een zaterdag overdag. De tweede is een excursie naar een inspirerende plaats. De derde bijeenkomst vindt weer plaats op een zaterdag, ergens in de parochie.

nieuwsHieronder treft u links aan naar verzamelde verslagen (klik op datum) over het onderwerp Vitaliteit van onze parochie van de H. Drie-eenheid en van de verschillende geloofsgemeenschappen.Deze morgen -17 juni 2017- is het eindrapport van Marion Korenromp en Henk Brussel besproken met alle lokaties.vitaliteit1

Als u hier klikt, kunt u het totale eindrapport in geschreven versie (1.5 - datum 18 mei 2017) lezen. De inhoud is voor alle mensen, die zich verbonden weten en voelen met onze Drie-eenheidparochie.

Namens het parochiebestuur,

Pastoor G.M.J van der Vegt

Wélk project?

Weet u nog? In 2010 fuseerden 8 geloofsgemeenschappen tot de parochie van de H. Drie-eenheid. Drie gemeenschappen in Nieuwegein: die van de H. Nicolaas, die van de Emmaus, en die van de Barbara, de gemeenschap van de H. Nicolaas in IJsselstein, die van de Victorgemeenschap in Benschop, die van de H. Jacobus in Cabauw/Lopik/Polsbroek, die van de H. Johannes de Doper in Montfoort en die van de H. Bavo in Harmelen sloegen de handen ineen. Het bestuur wil niets liever dan 8 vitale gemeenschappen in stand houden, zodat de kerk bereikbaar en nabij zal blijven.

pastoraalbeleidsplanTijdens de gesprekken over de vitaliteit kwam het beleidsplan 2014-2017 van onze parochie ter sprake.

Deze informatie heeft bijna 3 jaar op deze website gestaan. Omdat er onlangs vraag naar was, is het weer teruggeplaatst. 

Als u nog eens wilt lezen, wat de hoofdlijnen van het in 2014 geschreven beleidsplan waren, klik dan op het plaatje.
© 3eenheidparochie 2012 - 2021          --- AVG-verklaringen --- ↑ Top