Afdrukken
Meer nog dan door de gewijde en toegewijde ambtsdragers worden de geloofsgemeenschappen van de parochie gedragen door toegewijde en toegeruste vrijwilligers.
Voor deze vrijwilligers bestaan diverse mogelijkheden tot verdere toerusting en bekwaming. Voor nadere informatie kan men terecht bij het pastorale team.