Een artikel van levensbelang. Erop of eronder!


Divine RenovationSluit wat we doen en wie we zijn als parochies (geloofsgemeenschappen) nog aan bij Christus’ opdracht mensen bij Hem te brengen?

Een paar jaar geleden schreef de Canadese priester James Mallon het boek: “Als God renoveert. De parochie van onderhoud naar bloei” Wereldwijd een bestseller. Heel wat mensen in onze kerk heeft het wakker geschud. Het kan in deze tijd: een bloeiende missioneerde geloofsgemeenschap die aantrekkingskracht heeft op iedereen.
Er is nu een tweede boek van hem: “Als God renoveert. Verder dan de parochie” Dit gaat een stap verder. Zijn indringende vragen zijn dan ook: “Hoe graag willen wij nieuw leven? Sluit wat we doen en wie we zijn als parochies (geloofsgemeenschappen) nog aan bij Christus’ opdracht mensen bij Hem te brengen?
Het 2de boek en ook James Mallon's centrale vragen brengt mij bij zeer ongemakkelijke vragen aan ons allen.
1. Sluiten onze visie, structuur, leiderschap en cultuur aan bij Jezus’ opdracht erop uit te gaan en mensen bij Jezus te brengen? Dit is een gewetensvraag aan alle gelovigen/vrijwilliger en/of leidinggevenden in de Kerk.
2. Zit ik als gelovige/vrijwilliger en/of leidinggevenden veranderingen naar Jezus Christus toe in de weg, of stimuleer ik mensen om bij Jezus Christus te komen en Hem te volgen?
3. Heb ik als gelovige/vrijwilliger en/of leidinggevende zelf een levende eerlijke oprechte omgang met Jezus Christus, als Zoon van God en heb ik de openheid en bereidheid om deze levende, eerlijke en oprechte omgang met Jezus te verdiepen en te verstevigen?
4. Gaat het mij als gelovige/vrijwilliger en /of leidinggevende om Jezus Christus en om mensen bij Hem te brengen of spelen andere verborgen onuitgesproken drijfveren een rol in mijn persoonlijk leven als gelovige/vrijwilliger en/ of leidinggevende?
5. Sta ik als gelovige/vrijwillige en/ of leidinggevende nog in de levende traditie van onze wereldkerk, die gebouwd is op het fundament Jezus Christus en Zijn apostelen, aan wie Gods Boodschap: ‘gaat uit over de hele wereld en verkondig het evangelie’ is toevertrouwd?

Mgr Liesen, bisschop van Breda zegt het zo: De parochie houdt ons bezig. Dat is niet alleen iets van onze tijd. Het was en is altijd zo.

De apostel Paulus schreef: “Niemand is zwak of ik ben het ook. Niemand komt ten val of het grijpt me in de ziel” (2Kor 11:29). Een parochie heeft parochianen, en elke parochiaan is ten diepste een levende cel in het lichaam van Christus, een rank aan de wijnstok die Christus is. Waar de persoonlijke band met Jezus verloren gaat of minder wordt, daar sterft ook de parochie af. Zolang een mens leeft, kan die band groeien, hersteld worden of opnieuw tot stand komen. Daarom houdt de parochie altijd de gemoederen bezig. Het is altijd een uitdaging om individueel en gemeenschappelijk de band met Christus te beleven en vruchten voort te brengen van goedheid, liefde, vrede, vreugde.
De band met Christus zit niet in een doosje dat doorgegeven kan worden aan een volgende generatie. Zoals vriendschap moet ook de band met Christus stap voor stap opgebouwd worden. Voor een parochie geldt dat resultaten behaald in het verleden, geen garantie bieden voor de toekomst.
Het is verleidelijk om meteen de vraag te stellen wat we kunnen doen om de parochie meer/weer te laten bloeien. De vraag naar het “doen” mag de vriendschap met Christus niet reduceren tot een eenzijdige actie van onze kant. Vriendschap met Christus begint bij het (terug)gaan naar Hem. In de woorden van paus Franciscus: “Ik nodig iedere christen uit, waar hij of zij ook is en in welke situatie hij of zij zich ook bevindt, vandaag nog de persoonlijke ontmoeting met Jezus Christus te hernieuwen of minstens de beslissing te nemen zich door Hem te laten ontmoeten, Hem elke dag onophoudelijk te zoeken." (Evangelii Gaudium 3, 2013).

De bloei van de parochie begint met het aannemen van deze uitnodiging; zo wordt een parochie missionair.
Bisdomblad Breda, dec 2019

Divine RenovationPagina’s: 304 | € 25,-

ISBN 978 15 93251 43 7

Met Jezus Christus staan wij sterk, overwinnen wij alles.
Zonder Jezus Christus lopen wij verloren.
© 3eenheidparochie 2012 - 2020          --- AVG-verklaringen --- ↑ Top