20180603 kerkbalansKerk zijn is altijd gemeenschap zijn. Zij krijgt gestalte in de vieringen op zondag, op grote feesten of bij vreugdevolle of droevige gelegenheden. Maar gemeenschap wordt ook zichtbaar in het contact- en bezoekwerk, in allerlei bezinnings- en vormingsgroepen, in groepen die zich verantwoordelijk weten voor het onderhoud en de schoonmaak van de kerk.

Gemeenschapsopbouw beperkt zich niet tot het regelen, de organisatie van de kerk, goede afspraken met de vele vrijwilligers en de zorg voor een goede interne en externe communicatie. Als we over gemeenschapsopbouw spreken gaat het over veel meer: het richt zich ook op wat mensen binnen de kerk bindt en wat de betekenis is van hun relatie tot elkaar en hun relatie tot God. Gemeenschapsopbouw stimuleert activiteiten, die bijdragen aan de ontmoeting met God en met elkaar.

De meeste activiteiten vinden plaats op het niveau van de lokale geloofsgemeenschappen.

Op het niveau van de parochie is er vooral aandacht voor het verbinden van de lokale geloofsgemeenschappen om elkaar te versterken en te stimuleren. Ook worden er projecten en groepen gevormd, die ondersteunend en aanvullend zijn voor de lokale geloofsgemeenschappen.
© 3eenheidparochie 2012 - 2021          --- AVG-verklaringen --- ↑ Top