Werken aan je toekomstvastenactie2021

Ook dit jaar organiseert Vastenactie een campagne. Deze staat in het teken van beroepsonderwijs en ondernemerschap in ontwikkelingslanden. Met een opleiding zijn mensen namelijk beter in staat een inkomen te verdienen en een eigen bedrijf op te zetten. Dat geldt des te meer voor de bijzondere tijd waarin we nu leven. De afgelopen drie jaar volgden al meer dan vierduizend mensen een beroepsopleiding met hulp van Vastenactie en kregen meer dan tienduizend jongeren basis- of voortgezet onderwijs. Tijdens de Vastenactie-campagne 2021 is het de bedoeling nog veel meer mensen een steuntje in de rug geven om hen te helpen een zelfstandig bestaan op te bouwen, zodat ze voor zichzelf en hun familie kunnen zorgen én een rol kunnen spelen in hun gemeenschap.

Goed (beroeps)onderwijs biedt kansen

Gebrek aan scholing is een belangrijke oorzaak van werkloosheid en armoede. Overigens biedt een baan niet automatisch een uitweg uit de armoede. Wereldwijd leven miljoenen mannen en vrouwen mét een baan toch in armoede. Ze doen veelal ongeschoold, slecht betaald werk, vaak in onveilige en mensonwaardige arbeidsomstandigheden. Een (beroeps)opleiding kan daarin verandering brengen en de kans op een goede baan vergroten. Wie een redelijk inkomen verdient, hoeft zich geen zorgen te maken over maaltijden of een dak boven het hoofd. Dat biedt ruimte om na te denken over de toekomst en actief deel te nemen aan de samenleving. Het maakt mensen dus economisch en maatschappelijk sterker.

Dat bewijst het verhaal van Eshita (38) uit Bangladesh: zij en haar man werken hard, maar toch hadden ze altijd moeite om rond te komen. Via Caritas leerde Eshita eenden en kippen fokken. Daarmee kan ze inmiddels flink bijdragen aan het gezinsinkomen. En ze doet meer: “Ik vaccineer pluimvee voor meerdere huishoudens en verkoop ook vaccins aan anderen. En ik geef gratis advies als mensen uit onze gemeenschap hulp nodig hebben met hun dieren, naaiwerk of bij het oplossen van sociale problemen.”

Wat doet Vastenactie?

In 2021 ondersteunt Vastenactie wereldwijd projecten die mensen toegang bieden tot onderwijs en ondersteuning geven bij het opstarten van een eigen onderneming. Deze projecten bestaan onder meer uit het aanbieden van trainingen, het faciliteren van onderwijsruimten en het verschaffen van lesmateriaal. Vastenactie zet zich in voor jongeren, werklozen en mensen die niet rond kunnen komen van hun (deeltijd)baan.

Op de site van de Vastenactie leest u meer over de projecten die Vastenactie steunt.

Wat kunt u bijdragen?

Hieronder enkele voorbeelden waar Vastenactie aan bijdraagt:

€ 24,- : technische leerboeken voor een klas van 20 leerlingen

€ 40,- : een ‘terug-naar-school’ pakket met schooluniform, boeken en schooltas

€ 160,- : een beroepsopleiding (elektricien, kleermaker, monteur) van drie maanden.

Helpt u mee? Een bijdrage in de collecte is welkom!
Natuurlijk kunt u ook uw bijdrage storten op rekening NL21 INGB 0000 0058 50 t.n.v. Vastenactie, Den Haag.

© 3eenheidparochie 2012 - 2021          --- AVG-verklaringen --- ↑ Top