Gelukkig de Vredestichters

Onder dit motto voert Missio dit jaar de campagne voor de Wereldmissiemaand. Te midden van grotemissio
problemen, als honger, armoede, terreur en de coronapandemie in West Afrika wil Missio stemmen van hoop laten horen. Missiezondag is vooral het feest van de solidariteit. We vieren dat we deel zijn van een wereldwijde gemeenschap van mensen die verantwoordelijkheid voor elkaar neemt. Die verantwoordelijkheid wordt concreet in de wereldwijde collecte, die Missiezondag tot de grootste solidariteitsactie van de katholieken maakt.

West-Afrika, vrede onder druk. Niger en Nigeria waren lange tijd samen in de Sahelregio, een voorbeeld van vreedzaam samenleven van mensen van verschillende religies en etnische groepen. Ondanks grote problemen als armoede en honger was er sprake van een relatieve stabiliteit.
Maar de laatste jaren is die vrede onder druk komen te staan. Nu komt er een extra probleem bij: de coronapandemie. Men maakt zich ernstige zorgen om de economische gevolgen. Miljoenen mensen in Afrikaanse landen hebben gewoon niets te eten wanneer zij een dag hun werk niet kunnen doen. Deze mensen vechten om te overleven.

We kunnen hen steunen door een bijdrage in de collecte en u kunt ook een bijdrage storten op: NL 65 INGB 0000 0015 66.
Hartelijk dank!

MOV

© 3eenheidparochie 2012 - 2020          --- AVG-verklaringen --- ↑ Top