Vastenactie 2020Nu er door het coronavirus geen vieringen zijn in de Vastentijd wordt er ook niet gecollecteerd voor de Vastenactie. Daarom onderstaande oproep.
Help projecten Vastenactie!


Het openbare leven is tot stilstand gekomen als gevolg van maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus. Ook onze kerken sloten hun deuren. De vertrouwde collectes tijdens de Vastentijd vinden daarom geen doorgang. En dat in een tijd waarin van oudsher gul gegeven wordt voor een ander.

Vastenactie vraagt dit jaar aandacht voor projecten rondom beroepsonderwijs en ondernemerschap. Helaas liggen bijna alle campagneactiviteiten stil en kan er niet gecollecteerd worden tijdens de vieringen. Vastenactie wil ervoor zorgen dat mensen in ontwikkelingslanden hiervan niet de dupe worden en dat projecten doorgaan. Dat onze harten uit blijven gaan naar de ander, dichtbij en veraf, ondanks onze huidige grote en kleine problemen.

Het verzoek aan u is uw voorgenomen bijdrage aan de collecte over te maken op bankrekeningnummer NL21 INGB 0000 0058 50, t.n.v. Vastenactie of online via website www.vastenactie.nl.

De bisschoppen bevelen dit van harte bij u aan. Mgr. Van den Hout, bisschoppelijke referent voor missie en ontwikkelingssamenwerking: “In deze bijzondere Vastentijd is het belangrijk om er voor elkaar te zijn, lokaal maar ook wereldwijd.”

Afgelopen jaren zijn we benaderd door mensen uit onze streek die zich inzetten voor Togo en Cambodja (DARA). Die betreffende organisaties zijn een samenwerking met de bisschoppelijke vastenactie aangegaan. Vastenactie verhoogde de opbrengst, als aan een aantal voorwaarden werd voldaan. Een paar jaar op rij was de opbrengst van de vastenactie steeds voor hetzelfde project. De ambassadeurs uit onze buurt hebben zich volop ingezet met een mooi resultaat. Voor de laatste campagne, het project van Dara in Cambodja, was de maximale ondersteuningsduur vanuit de bisschoppelijke vastenactie bereikt. Dus dat is vanaf nu afgerond.

Nieuw project Werken aan je toekomst 
Daarom is door de parochie nu gekozen voor een ander vastenactieproject: 'Werken aan je toekomst'. Het gaat hierbij om vervolgonderwijs na de lagere school. Nu maakt negen van de tien jongeren wereldwijd alleen de lagere school af. Daarna voIgt in veel gevallen geen onderwijs meer, zodat je vervolgens bent aangewezen op ongeschoold en slecht betaald werk. Ondanks je baan zit je nog steeds in armoede. Werken aan je toekomst gaat over verbetering van het beroepsonderwijs en ondernemerschap in ontwikkelingslanden. Met een gedegen opleiding zijn mensen namelijk beter in staat een redelijk inkomen te verdienen en eventueel een eigen bedrijf op te zetten.

Beroeps- en vervolgopleidingen
De vastenactie probeert dit te veranderen. De afgelopen drie jaar zijn al 4.000 beroepsopleidingen betaald en nog veel meer vervolg­opleidingen. Jonge mensen kunnen zo op eigen benen staan, voor zichzelf en hun familie zorgen en een rol spelen in hun gemeenschap. Dit wil men verder uitbreiden, onder andere in Zambia, Bangladesh en Sierra Leone.

In 2020 steunt Vastenactie projecten voor beroepsonderwijs. Daarmee stellen we mensen in staat te werken aan een betere toekomst. 783 Miljoen mensen verdienen te weinig om van te leven. Met een goede opleiding kunnen zij een fatsoenlijk inkomen verdienen. Dat maakt hen economisch en maatschappelijker sterker.

Helpt u mee?
Technische leerboeken voor een hele klas van 20 leerlingen kosten bijvoorbeeld € 24.-
Een back to schoolpakket kost € 20,-. Met weinig middelen kan veel gedaan worden.
© 3eenheidparochie 2012 - 2020          --- AVG-verklaringen --- ↑ Top