Aansporing tot volgen van de opleiding diaconaal assistent in ons bisdom.

DiakenVoor wie zich geroepen voelt door de Heilige Geest, die de ‘ziel van de Kerk’ is, zou één van deze opleidingen een stap kunnen zijn om in de parochie en de samenleving te mogen dienen.
De Kerk heeft ons, christenen, nodig om de ‘zeven werken van barmhartigheid’ in onze omgeving zichtbaar te maken. Ik, Agnes Vos, heb met zes enthousiaste medecursisten van andere parochies de twee jarige opleiding van Diaconaal Assistent in 2016-2018 mogen volgen. Het is zo mooi om allerlei kleine projecten voor de armen en eenzamen te kunnen ondernemen.

Tijdens de opleiding verdiepten we ons in het geloof en in het katholiek sociaal denken: hoe katholieken heel concreet en praktisch kunnen bijdragen aan onze naasten en hoe we Gods liefde en Jezus’ onvoorwaardelijke liefde kunnen vertalen in daden en vice versa. We deelden ideeën, passies, verlangens en ervaringen met elkaar. Ook het vallen en opstaan en de obstakels tijdens de opleidingsjaren. Maar we deelden ook de vrucht ervan.

Het was niet alleen een boeiende opleiding, maar ook een enorme steun van en voor elkaar. Dat gaf dat we ons vol moed in onze parochies inzetten.

Wilt u meer weten over ik de opleiding heb ervaren? Klik hier.
© 3eenheidparochie 2012 - 2019          --- AVG-verklaringen --- ↑ Top