Een veilig thuis voor kinderen in Cambodja!

Dara Vastenactie 2019De Parochie van de Heilige Drie-eenheid steunt dit jaar tijdens de Vastenactie voor het derde jaar op rij een eigen project, genaamd: Een veilig thuis voor kinderen in Cambodja.

Het project is geïnitieerd door de Nederlandse stichting DARA Europe. DARA Europe steunt al 7 jaar de Cambodjaanse Stellar Child Care Organization (SCCO). Deze is als lokale Cambodjaanse stichting ook in 2012 opgericht en heeft als doel kansarme kinderen in het dorp Andong en hun families een beter bestaan te geven.
Het dorp Andong
Andong is een dorp met circa 6000 inwoners vlakbij de hoofdstad van Cambodja, Phnom Penh. Vanwege nieuwbouw werden zij verdreven vanuit Phnom Penh naar Andong. Tot begin 2016 woonden de families in Andong in bouwvallige, armoedige hutjes. Vanaf 2017 is de overheid bezig met het bouwen van kleine stenen huizen, die zij ‘kaal’ aan de inwoners opleveren.
Ondanks deze kleine verbetering blijft Andong helaas kampen met o.a. regelmatige overstromingen en slechte hygiëne welke veel ziektes veroorzaakt. De sociale situatie in Andong is zorgelijk, zo zijn veel volwassenen werkloos en verslaafd aan gokken, alcohol en/of drugs. Tevens is er geregeld sprake van huiselijk geweld. Door deze slechte sociale situatie en leefomstandigheden in het dorp, groeien de kinderen op in een zeer onveilige omgeving.

Eerste stappen zijn gezet
Om een antwoord te bieden, is met hulp van de Vastenactie in 2017 een grote, succesvolle stap gezet in het bieden van ondersteuning aan families in nood, waarbij tegelijkertijd wordt gewerkt aan structurele oplossingen en veranderingen in gedrag, door middel van bewustwordingsprogramma’s.

Wat wil SCCO met de opbrengsten van dit Vastenactieproject bereiken?
Met dit project wil SCCO voortbouwen op het succes en investeren in structurele op- bouw van goede leefomstandigheden, door:
· zelfhulpgroepen, workshops en begeleiding voor jongvolwassenen en ouders te faciliteren.
· gezinssteun te bieden: families worden begeleid bij het maken van de juiste toekomstkeuzes voor hun gezin.
· jonge moeders een opleiding tot naaister te laten volgen, om zelfstandig inkomen te kunnen genereren.
· onderwijs te bieden aan 4- en 5-jarigen ter voorbereiding op de basisschool.

SCCO kan dit niet alleen en hoopt op uw steun!
Draag daarom bij aan een veilig thuis voor kinderen in Cambodja. U kunt uw gift overmaken naar IBAN: NL21 INGB 000 000 5850 o.v.v. projectnummer: 401254.
 
Wat we al bereikten
Vorig jaar steunde de parochie eveneens een project van SCCO, getiteld: ‘Onderwijs voor kinderen in Cambodja’. Met trots kunnen we meedelen dat we in 2018 totaal € 21.302,80 hebben opgehaald! De resultaten zijn ook al goed zichtbaar! De schoolgaande kinderen krijgen op dit moment de nodige studie-/huiswerkbegeleiding en volgen Engelse lessen. Daarnaast werden de kinderen die nog niet naar school gingen, opgevangen in kleuterklassen. Inmiddels zijn zij succesvol doorgestroomd naar de basisschool. Waar we helemaal trots op zijn, is dat SCCO een zeer sterke lobby heeft kunnen voeren ten behoeve van extra klaslokalen en onderwijzers. De verwachting is dat dit op korte termijn wordt gerealiseerd, zodat de kinderen in Andong in kleinere klassen meer individuele aandacht krijgen en passend onderwijs kunnen volgen.

We willen alle parochianen bedanken voor hun gulle gaven aan dit project. Zonder uw gaven hadden we dit niet voor elkaar kunnen krijgen. Mogen we weer op uw steun rekenen in 2019?
Met vriendelijke groet,
De stuurgroep Missie-, Ontwikkelings- en Vredeswerk (MOV)

Voor meer info over het werk van stichting DARA Europe en de activiteiten in Cambodja zie: www.dara-europe.nl
© 3eenheidparochie 2012 - 2019          --- AVG-verklaringen --- ↑ Top