Collectes voor de Bisschoppelijke adventsactie

Tijdens de mooie adventtijd zijn er altijd extra collectes voor de goede doelen. Dit jaar steunt de parochie er twee: de Bisschoppelijke Adventsactie en Solidaridad. Dat is overigens al een aantal jaren het geval.

De Bisschoppelijke adventsactie werft voor vier projecten. Net als vorig jaar kiezen we voor het naaiatelier project in Congo. Het gaat in Congo om een drie-jarige naaiopleiding voor alleenstaande moeders van 13 (!) tot 23 jaar. De paters zijn twee jaar terug in drie parochies gestart met cursussen snit en naad, alfabetisering, elementaire landbouwkennis en algemene ontwikkeling. In het tweede jaar is daar bedrijfsbeheer bijgekomen; de vrouwen leren met geld omgaan, kostprijzen berekenen en boekhouden. Dat stelt ze in staat een eigen atelier te beginnen. Die ateliers werken verder ook samen om zo grotere opdrachten aan te kunnen trekken, zoals uniformen produceren.
181028 foto bij adventactie
De eerste vrouwen die deelnamen aan het project blijken, zoals gehoopt, een voorbeeldfunctie te vervullen: er hebben zich meer moeders aangemeld. De opleiding, die met steun van Adventsactie is opgezet, blijft dus bestaan als het project na drie jaar eindigt. Dat was ook het doel.
In het centrale gedeelte van Congo zijn de paters Redemptoristen actief, die deze opleiding hebben opgezet en gestart. Ze zijn actief in de gezondheidszorg, onderwijs en economie. Voor hun sociale projecten, zoals het bovenstaande, hebben ze zelf geen middelen. Wij bevelen de collecte(s) dan ook van harte aan!

U kunt ook geld overmaken naar de Adventsactie via de bank. Hieronder het rekeningnummer: INL89 INGB 065 310 0000 T.n.v.: Adventsactie, Den Haag

Solidaridad

En het andere doel bij adventcollectes is Solidaridad. Deze organisatie kent u vast nog wel van de eerlijke koffie, chocolade, goud en dergelijke projecten. Ze kijken heel breed naar de wereldeconomie en proberen via bewustwording te laten zien hoe wij als gewone mensen hier iets kunnen betekenen voor gewone mensen elders. Door ons gedrag of onze denkwijze aan te passen.

Als je een blik werpt op waar de organisatie zich tegenwoordig mee bezig houdt, dan valt meteen op dat het rijtje producten verder is uitgebreid: “Solidaridad werkt aan de eerlijke en duurzame productie van katoen, zuivel, thee, suikerriet, groente en fruit, suiker, goud, soja en cacao, koffie, textiel, palmolie en aquacultuur.” staat als banner op de voorpagina van de website. Lees je bijvoorbeeld over het Goud wat verder, dan zie je als nieuwsartikel “Meer draagvlak en keteltransparantie nodig voor goud-convenant.” Het convenant bestaat uit afspraken tussen overheid, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven; op de juweliersopleiding in Schoonhoven is onlangs het verslag over het eerste jaar gepubliceerd. Je kan dat verslag op de website van de SER (Sociaal-Economische Raad) terugvinden. Voor textiel is er al langer zo’n convenant, en dit heeft onder meer opgeleverd dat we nu van veel winkels weten waar de kleding wordt geproduceerd en hoe de arbeidsomstandigheden daar zijn. Consumenten zijn zich van de afkomst van de producten bewust en kunnen door hun Solidaridad goudkeuze wat/waar te kopen direct meewerken aan een meer duurzame wereld. Voor goud is het nog niet zover; éénentwintig organisaties doen nu mee en dat aantal moet omhoog. Winkeliers moeten de oorsprong van het goud dat ze verkopen gaan onderzoeken en de consument moet naar duurzaam geproduceerd goud gaan vragen. Zo kan ook daar toegewerkt worden naar een duurzame verbetering.

Wij steunen deze organisatie al dertig jaar en bevelen de collecte dan ook van harte bij u aan!

U kunt desgewenst ook uw gift overmaken via de bank: NL05 TRIO 0212 1854 11 o.v.v. Solidaridad, Utrecht
© 3eenheidparochie 2012 - 2018          --- Disclaimer ---       --- Privacy verklaring --- ↑ Top