Diaconie is het handelen, dat gericht is op het voorkómen, opheffen, verminderen dan wel mee uithouden van lijden en maatschappelijke nood van individuen en van groepen mensen en op het scheppen van rechtvaardige verhoudingen in kerk en samenleving.

Plaatselijke groepen werken samen in twee organen. Als de focus ligt op de lokale samenleving is dit de Parochiële Caritas Instelling (PCI). Iedere  geloofsgemeenschap heeft een caritas werkgroep. Als de focus ligt op het buitenland is dit het parochieel overleg MOV (Missie, Ontwikkelingssamenwerking en Vrede).
© 3eenheidparochie 2012 - 2019          --- AVG-verklaringen --- ↑ Top