past caf 2Het pastoraal café is een maandelijkse bijeenkomst voor mensen met een psychiatrische achtergrond.
Deze vindt plaats in de Emmauskerk in Nieuwegein. Er is tijd voor ontmoeting en een praatje en er is ook altijd een moment van bezinning in de stiltekapel.

We hebben een vacature voor een vrijwilliger. Als nieuwe medewerker kom je in een fijn team met ervaren vrijwilligers. Je bent één keer in de twee/drie maanden aanwezig op de eerste maandag van de maand en zorgt voor koffie/thee en een gesprekje met de deelnemers van het Pastoraal Café. Er zijn twee of drie vergaderingen per jaar waar de gang van zaken wordt besproken.

Aanmelden of vragen?
Bel of mail dan met coördinator Pieter Quakkelaar
Tel: (0346) 57 47 38
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website: Pastoraal café
Diaconie is het handelen, dat gericht is op het voorkómen, opheffen, verminderen dan wel mee uithouden van lijden en maatschappelijke nood van individuen en van groepen mensen en op het scheppen van rechtvaardige verhoudingen in kerk en samenleving.

Plaatselijke groepen werken samen in twee organen. Als de focus ligt op de lokale samenleving is dit de Parochiële Caritas Instelling (PCI). Iedere  geloofsgemeenschap heeft een caritas werkgroep. Als de focus ligt op het buitenland is dit het parochieel overleg MOV (Missie, Ontwikkelingssamenwerking en Vrede).
caritasEen schilderij van de Meester van Alkmaar uit 1504 over de zeven werken van barmhartigheid:
de hongerigen te eten geven, de dorstigen te drinken geven, de naakten kleden, de doden begraven,
de vreemdelingen opvangen, de zieken bezoeken, de gevangenen bezoeken.

logo P.CDe PCI (Parochiële Caritas Instelling) heeft binnen de kerkelijke organisatie de functie van ambassadeur (διακονος, diaken is het oud-griekse woord voor de vertegenwoordiger van een belangrijk man). Ze bekijkt samen met de plaatselijke werkgroepen welke maatschappelijke ontwikkelingen er zijn en welke bijdrage de kerk kan leveren bij het inspelen op maatschappelijke noden. Vervolgens geeft zij praktische vorm aan deze bijdrage door zelf plannen te maken en deze met anderen uit te voeren, en door plaatselijke werkgroepen te ondersteunen met geld, adviezen en een luisterend oor.

Om deze doelen te kunnen realiseren wordt een eigen vermogen beheerd. Dat vermogen is in het verleden bijeen gebracht door donaties van betrokken mensen. De opbrengst van het vermogen is jaarlijks vrij besteedbaar, waarbij rekening wordt gehouden dat het vermogen zo veel als mogelijk waardevast blijft.

Ik heb beloofd dat u in het nieuwe jaar 2018 veel meer te weten komt over Caritas. Wat tot nu toe veelal achter de schermen gebeurde mag best wat meer gezien worden. Want er wordt heel veel en heel goed werk gedaan. Deze keer vertel ik iets over de structuur: hoe is Caritas georganiseerd.

Hongerdoek God onder OnsHongerdoek uit Togo over de woorden van Jezus in Matteüs 25:
vers 35: Want ik had honger en jullie gaven mij te eten, ik had dorst en jullie gaven mij te drinken. Ik was een vreemdeling, en jullie namen mij op.
vers 36: ik was naakt, en jullie kleedden mij. Ik was ziek en jullie bezochten mij, ik zat gevangen en jullie kwamen naar mij toe.

De verkorting MOV staat voor Missie, Ontwikkelingssamenwerking en Vrede.

houmevasthoumevast1
Handreiking voor jou,
nu je op jonge leeftijd afscheid hebt moeten nemen
van iemand, die veel voor jou betekent.

wandelgroepnieuwegeinDe rouwgroep Nieuwegein organiseert regelmatig gespreksgroepen om met elkaar over het verlies van een dierbare te praten.

Een andere manier om lotgenoten te ontmoeten is door deel te nemen aan onze wandelgroep. De bijeenkomsten zijn elke laatste vrijdag van de maand om 14.30 uur.

U kunt zich aanmelden bij Arry Knobbe, tel. (030) 604 40 16 of via de website (klik op plaatje linksboven).


© 3eenheidparochie 2012 - 2021          --- AVG-verklaringen --- ↑ Top