Advent

adventskrans 7De donkere dagen voor Kerstmis zijn vol verwachting van het (geestelijk) Licht, het Christuskind, dat geboren wordt met Kerstmis. De adventskrans, waarin elke week een kaars meer wordt aangestoken, is symbool voor dit geleidelijk lichter worden naar Kerstmis toe.

Een geboorte vraagt ook om voorbereiding. Elke adventsweek plaatst ons voor een bepaalde opgave en beproeving, waarvan we ons doorgaans niet bewust zijn. Welke de opgaven en beproevingen in deze vier weken zijn en hoe we deze kunnen herkennen in ons dagelijks leven, gaan we schrijvend verkennen.
Tegenwoordig is er nauwelijks oog voor de advent en we slaan de donkere dagen voor Kerstmis het liefst over door begin december al een kerstboom op te zetten. Maar kan het wel echt licht in ons worden zonder bewuste verbinding met het duister? Dat is een actuele vraag voor de tijd, waarin wij leven. Wil jij je in spirituele zin voorbereiden op Kerstmis en ook de advent vieren in zijn ware betekenis?
Doe dan mee met deze cursus van vier dagdelen, waarin elke keer een andere adventsweek zal worden belicht.

Eerste pelgrimstocht voor volwassenen

PelgrimsHet leven kun je beschrijven als een pad dat je wel of niet gepland volgt. De één plant exact de route, terwijl de ander de weg stap voor stap volgt. Veelal spreekt men over het leven als het maken van een pelgrimstocht. Steeds vaker zijn mensen zich bewust van deze tocht en ondergaan deze mentaal en fysiek door daadwerkelijk op pad te gaan.
Beweging, bewustwording en bezinning vormen de rode draad tijdens hun tocht naar bijvoorbeeld, Santiago de Compostella, Rome of de Hadj naar Mekka. Het zijn niet altijd gelovigen die een bewuste tocht gaan maken, ook niet gelovigen hebben een of meerdere motieven voor hun tocht. Het overlijden van een geliefde, een scheiding, ontslag, of even weg uit de dagelijkse sleur kan mensen motiveren en/of aanzetten om op pad te gaan.

theeIn de advent bieden we u een paar bijzondere ontmoetingen aan rond ‘Thee met een Thema’. Het is de tijd waarop we ons voorbereiden op Kerstmis. Veel mensen kiezen in deze periode voor wat extra tijd ter bezinning. Dat is bijvoorbeeld mogelijk door mee te doen aan een online retraite.
Via de website www.ignatiaansbidden.org kunt u zich gratis online aanmelden en ontvangt dan iedere dag een Bijbeltekst met een paar vragen. U beslist zelf wanneer en op welke manier u ermee aan de slag gaat. Het thema van de Advent 2018 is: Zie, Ik begin iets nieuws. De online retraite start op de eerste zondag van de Advent, 2 december 2018.

De werkgroep 'In de leer gaan' heeft tien jaar lang overal in de parochie bijeenkomsten georganiseerd over geloofsonderwerpen.
In het begin waren dat vooral cursussen. 'Putten uit de Bron': daar leerde je (opnieuw) hoe het katholieke geloof in elkaar zit. Je kon ook op Bijbelcursus. Er waren avonden over de betekenis van communie en vormsel, waaraan veel ouders en parochianen deelnamen.

Geloven gaat verder

Tijden veranderen. Geloof en 'cursus' gaan niet meer zo goed samen. Het klinkt te streng. Alsof er examens aan vastzitten. Er zijn andere bijeenkomsten voor de cursussen in de plaats gekomen. Kloosterweekenden, een bijbelmaaltijd, meditatieavonden, excursies naar een beeldentuin of naar onbekende kerkelijke plekken in Utrecht, een muzikale middag rondom Maria en tijdelijke groepjes rondom actuele thema’s als barmhartigheid, levenseinde en echt geluk.

Ontmoeting en verdieping

Bij die ommezwaai past een nieuwe, laagdrempelige naam. Voortaan heten we de werkgroep ‘BIJeen rond leven en geloof'. Omdat we het belangrijk vinden elkaar echt te ontmoeten. We geloven dat onze R.K. traditie ons leven kan verrijken, verdiepen en richting geven.

Namens de werkgroep,
Marion Korenromp
Dat geldt voor kinderen, jongeren en volwassenen.

Dat kinderen leerlingen in het geloof zijn, ligt van oudsher voor de hand. Maar ook volwassenen verzuchten regelmatig dat ze wel geloven, maar er eigenlijk niets van weten. Het is de moeite waard voor die verdieping tijd vrij te maken. Voor jezelf en om (je eigen) kinderen te kunnen begeleiden.

Ons aanbod is creatief, actief, verdiepend, vol met betekenisvolle ontmoetingen en geeft je een veilige ruimte je geloofs- en levensvragen te stellen en (samen) in de katholieke traditie te zoeken naar antwoorden.
Het aanbod voor kinderen speelt zich grotendeels in de plaatselijke geloofsgemeenschappen af. Vanaf de basisschoolleeftijd zijn er bijeenkomsten, waarin kinderen op hun eigen niveau kennis maken met bijbelverhalen, met bidden en met de gewoontes in de kerk. Ze staan onder titels als 'kindernevendienst', 'kleutervieringen', 'gezinsvieringen' of 'basiscatechese'.

Hoogtepunten in deze jaren zijn de eerste communie- en de vormselvoorbereiding. De laatste vormt de overgang naar het jongerenpastoraat en vindt daarom plaats in samenwerking met andere geloofsgemeenschappen.

Het aanbod voor volwassenen is parochiebreed. De activiteiten staan open staan voor parochianen uit alle geloofsgemeenschappen en andere geïnteresseerden. U moet er misschien even voor reizen. Maar waag het erop!

levensboom grootJe wilt je kind toch wat meegeven!?

Kinderen opvoeden is een hele verantwoordelijk-heid. Vaak kijk je als ouder daarvoor terug op je eigen opvoeding. Hoe deden jouw ouders het? Wat stond hen voor ogen toen jij klein was? Welke oplossingen hadden zij voor de dilemma's? Een speciale plek in je hart hebben misschien die typische familiegewoontes bij een verjaardag, bij Sinterklaas of op Oudejaars-avond. In je eigen gezin krijgen ze nieuw leven.
Bij al wat je ouders je meegaven, hoorde ook het geloof. Je beleeft het wellicht niet meer zoals zij het deden, maar het helemaal loslaten kun je ook niet. Je vindt het zelfs belangrijk je kind(eren) er iets van mee te geven. Het zou ze kunnen helpen groeien en bloeien. Of het zou ze juist de wortels kunnen geven om te blijven staan als het tegenzit.

Lectio divina 2Wie al (weinig of veel) ervaring heeft met christelijke meditatie, is van harte welkom bij de maandelijkse meditatiebijeenkomsten. Elke maand doen we weer een andere meditatievorm, soms iets bekends en soms iets nieuws.

Na afloop is er altijd gelegenheid om nog even na te praten met een kop koffie of thee.
Als je wilt, kun je elke maand een uitnodiging per e-mail ontvangen.

Datums
2018: 18 september 2018, 16 oktober, 20 november, 11 december
2019: 15 januari 2019, 19 februari, 16 april, 21 mei, 18 juni

hemelHoe kom ik dichter bij God of de Bron van het leven? Hoe leef ik gelukkiger en meer in balans? Vele mensen voor ons zijn in hun leven hiernaar op zoek gegaan. Kloosterlingen en leraren uit de christelijke traditie beschrijven hoe mensen die weg zijn gegaan. Ze hebben in vijf stappen beschreven wat hen daarbij hielp en welke valkuilen ze tegenkwamen.

Pastoor Van der Vegt heeft de teksten van de doopvieringen aangepast.

doopvieringdoopviering1
 Klik hier voor de doopviering en hier voor de extra teksten.
Het is voor katholieke ouders een oude gewoonte hun kind te laten dopen in de eerste maanden van zijn of haar leven.

Maar dat gebeurt niet altijd. Soms zijn er privéomstandigheden die dat verhinderen. Soms weet je als ouder niet of je wel bij een kerk wilt horen. Soms is er een wens dat de kinderen hun doop zelf bewust kunnen meemaken.

Blijf-dit-doen-1eCommunieKinderen kunnen hun eerste communie doen wanneer ze in groep 4 zitten en ongeveer 8 jaar zijn. Het kan natuurlijk ook wanneer ze ouder zijn.
Aan die feestelijke gebeurtenis gaat een intensieve voorbereiding vooraf. Soms gebeurt dat op school, meestal in de kerk en vooral ook thuis. In de parochie van de H. Drie-eenheid is het project 'Blijf dit doen' de basis voor die voorbereiding.

Het laat kinderen kennismaken met een paar belangrijke Bijbelverhalen en met de gewoontes van de kerk. En dat alles natuurlijk kindvriendelijk en vol met afwisselende werkvormen.

De eerste communie doen kinderen in hun eigen kerk.

Klik daarom voor informatie door naar de site van uw eigen geloofsgemeenschap.

invuurenvlamAan het eind van de basisschool krijgen kinderen een uitnodiging voor het vormsel.

Omdat de aantallen de laatste jaren teruglopen, voegen we kinderen van verschillende geloofsgemeenschappen samen tot één groep. Dat lijkt een beetje 'eng' en dat is het in het begin misschien ook. Maar inmiddels horen we terug hoe leuk het is als je andere vormelingen weer tegen komt bij voetbaltoernooien of bij voorlichtingsavonden van je middelbare school. Bovendien doet het altijd goed te weten dat je in je geloof niet 'alleen' staat.

Ook dit feest wordt voorbereid. Het project 'In vuur en vlam' is de basis voor de voorbereiding.
Verder zetten de kinderen zich in voor het goede doel, ze maken kennis met werkgroepen in de geloofsgemeenschap en ze krijgen bezoek van de vormheer.

Jongeren die later hun vormsel willen doen, krijgen een eigen voorbereiding.

Voor nadere informatie klikt u door naar de site van uw eigen geloofsgemeenschap.

Op 22 januari 2019 en 11 februari 2019 vinden in het parochiecentrum van de H. Nicolaas te IJsselstein (St. Nicolaasstraat 12) voorbereidingsbijeenkomsten plaats voor jonge mensen uit onze parochie die voornemens zijn in 2019 in het huwelijk te treden.

Beide avonden beginnen om 19.30 uur en duren tot 21.30 uur.

Bruidsparen die zich al hebben aangemeld voor een kerkelijk huwelijk ontvangen hiervoor nog een persoonlijke uitnodiging.
© 3eenheidparochie 2012 - 2018          --- Disclaimer ---       --- Privacy verklaring --- ↑ Top