Illustratie Kind op schootKind-op-schootvieringen

Wil je samen met je (klein)kind het geloof (her)ontdekken, beleven en vieren? Interactief, spelenderwijs en zonder lang stil te zitten? Kom dan op zondag 14 oktober naar de eerste Kind-op-schoot viering, om 11.30 uur in de Barbarakerk in Nieuwegein! Het thema is ‘Iedereen is welkom’.

Wat gaan we doen?

Net als een ‘echte’ viering, bestaat ook deze uit verschillende elementen. Denk aan het luiden van de bel, samen een liedje zingen, kaarsen aansteken, even stil worden... We luisteren naar een Bijbel-verhaal én ervaren wat het betekent door bijvoorbeeld een filmpje, toneelstukje of ‘Godly Play’. En natuurlijk zeggen we het Onze Vader, op een manier die je helpt om de woorden te begrijpen.

De viering duurt een half uur en wordt geleid door pastor Hedwig Mensink. Na afloop kun je nog even blijven voor koffie, thee, limonade en iets lekkers.

Voor wie?

We richten ons op de belevingswereld van peuters en kleuters, maar jongere of oudere broertjes en zusjes zijn ook van harte welkom. En de volwassenen? Die doen gewoon mee.J

Meer weten?

Heb je vooraf nog vragen, dan kun je terecht bij pastor Hedwig Mensink (tel. 06-20980748). Maar kom het vooral zelf meemaken. We zien je graag!
Laat u alstublieft even weten of jullie komen door een (app)berichtje te sturen vóór 11 oktober.
De tweede Kind-op-schootviering staat gepland op 2 december.
 
Namens de werkgroep Kind-op-schoot-viering,
Marloes van Barneveld en Jorien Rijntjes
De werkgroep 'In de leer gaan' heeft tien jaar lang overal in de parochie bijeenkomsten georganiseerd over geloofsonderwerpen.
In het begin waren dat vooral cursussen. 'Putten uit de Bron': daar leerde je (opnieuw) hoe het katholieke geloof in elkaar zit. Je kon ook op Bijbelcursus. Er waren avonden over de betekenis van communie en vormsel, waaraan veel ouders en parochianen deelnamen.

Geloven gaat verder

Tijden veranderen. Geloof en 'cursus' gaan niet meer zo goed samen. Het klinkt te streng. Alsof er examens aan vastzitten. Er zijn andere bijeenkomsten voor de cursussen in de plaats gekomen. Kloosterweekenden, een bijbelmaaltijd, meditatieavonden, excursies naar een beeldentuin of naar onbekende kerkelijke plekken in Utrecht, een muzikale middag rondom Maria en tijdelijke groepjes rondom actuele thema’s als barmhartigheid, levenseinde en echt geluk.

Ontmoeting en verdieping

Bij die ommezwaai past een nieuwe, laagdrempelige naam. Voortaan heten we de werkgroep ‘BIJeen rond leven en geloof'. Omdat we het belangrijk vinden elkaar echt te ontmoeten. We geloven dat onze R.K. traditie ons leven kan verrijken, verdiepen en richting geven.

Namens de werkgroep,
Marion Korenromp
Dat geldt voor kinderen, jongeren en volwassenen.

Dat kinderen leerlingen in het geloof zijn, ligt van oudsher voor de hand. Maar ook volwassenen verzuchten regelmatig dat ze wel geloven, maar er eigenlijk niets van weten. Het is de moeite waard voor die verdieping tijd vrij te maken. Voor jezelf en om (je eigen) kinderen te kunnen begeleiden.

Ons aanbod is creatief, actief, verdiepend, vol met betekenisvolle ontmoetingen en geeft je een veilige ruimte je geloofs- en levensvragen te stellen en (samen) in de katholieke traditie te zoeken naar antwoorden.
Het aanbod voor kinderen speelt zich grotendeels in de plaatselijke geloofsgemeenschappen af. Vanaf de basisschoolleeftijd zijn er bijeenkomsten, waarin kinderen op hun eigen niveau kennis maken met bijbelverhalen, met bidden en met de gewoontes in de kerk. Ze staan onder titels als 'kindernevendienst', 'kleutervieringen', 'gezinsvieringen' of 'basiscatechese'.

Hoogtepunten in deze jaren zijn de eerste communie- en de vormselvoorbereiding. De laatste vormt de overgang naar het jongerenpastoraat en vindt daarom plaats in samenwerking met andere geloofsgemeenschappen.

Het aanbod voor volwassenen is parochiebreed. De activiteiten staan open staan voor parochianen uit alle geloofsgemeenschappen en andere geïnteresseerden. U moet er misschien even voor reizen. Maar waag het erop!

levensboom grootJe wilt je kind toch wat meegeven!?

Kinderen opvoeden is een hele verantwoordelijk-heid. Vaak kijk je als ouder daarvoor terug op je eigen opvoeding. Hoe deden jouw ouders het? Wat stond hen voor ogen toen jij klein was? Welke oplossingen hadden zij voor de dilemma's? Een speciale plek in je hart hebben misschien die typische familiegewoontes bij een verjaardag, bij Sinterklaas of op Oudejaars-avond. In je eigen gezin krijgen ze nieuw leven.
Bij al wat je ouders je meegaven, hoorde ook het geloof. Je beleeft het wellicht niet meer zoals zij het deden, maar het helemaal loslaten kun je ook niet. Je vindt het zelfs belangrijk je kind(eren) er iets van mee te geven. Het zou ze kunnen helpen groeien en bloeien. Of het zou ze juist de wortels kunnen geven om te blijven staan als het tegenzit.

Lectio DivinaMeditatie associëren wij vaak met het Verre Oosten. Maar ook de christelijke traditie kent veel vormen van meditatie. Ze brengen je tot rust en zo kan je in verbinding komen met jezelf, met God, met de Bron van ons leven.
Wie op zoek is naar stilte, inspiratie en bezinning is van harte welkom om mee te doen aan deze introductie-cursus christelijke meditatie, die georganiseerd wordt door de rooms-katholieke parochie en de protestantse gemeente.

Lectio divina 2Wie al (weinig of veel) ervaring heeft met christelijke meditatie, is van harte welkom bij de maandelijkse meditatiebijeenkomsten. Elke maand doen we weer een andere meditatievorm, soms iets bekends en soms iets nieuws.

Na afloop is er altijd gelegenheid om nog even na te praten met een kop koffie of thee.
Als je wilt, kun je elke maand een uitnodiging per e-mail ontvangen.

Datums
2018: 18 september 2018, 16 oktober, 20 november, 11 december
2019: 15 januari 2019, 19 februari, 16 april, 21 mei, 18 juni

hemelHoe kom ik dichter bij God of de Bron van het leven? Hoe leef ik gelukkiger en meer in balans? Vele mensen voor ons zijn in hun leven hiernaar op zoek gegaan. Kloosterlingen en leraren uit de christelijke traditie beschrijven hoe mensen die weg zijn gegaan. Ze hebben in vijf stappen beschreven wat hen daarbij hielp en welke valkuilen ze tegenkwamen.

sjaalvanbarmhartigheid1Wat is een sjaal van barmhartigheid?

Het is een gehaakte of gebreide sjaal die je maakt voor iemand die je kent.

Wanneer geef je die?

Bij ziekte en medische ingrepen, bij verdrietig verlies of in tijden van stress, bij geboorte of als een cadeau bij huwelijk, het behalen van een diploma etc.
Wat betekent barmhartigheid? Je denkt aan iemand terwijl je de sjaal maakt. Doe mee!

SchriftEen Round Robin boekje is een rondreizend creatief project waarin alle groepsleden starten met een eigen blanco boekje. De boekjes reizen rond in de groep en iedere deelnemer vult een aantal pagina’s in de boekjes naar eigen inzicht: met tekst, foto’s, tekeningen en wat je maar wilt, rond het thema geloof, hoop en liefde. Na een aantal maanden komt het boekje weer terug bij de oorspronkelijke eigenaar, maar nu vol bijdragen van de andere deelnemers, speciaal voor elkaar gemaakt. Als de boekjes vol zijn, ontmoeten we elkaar in een gezellige bijeenkomst.

Pastoor Van der Vegt heeft de teksten van de doopvieringen aangepast.

doopvieringdoopviering1
 Klik hier voor de doopviering en hier voor de extra teksten.
Het is voor katholieke ouders een oude gewoonte hun kind te laten dopen in de eerste maanden van zijn of haar leven.

Maar dat gebeurt niet altijd. Soms zijn er privéomstandigheden die dat verhinderen. Soms weet je als ouder niet of je wel bij een kerk wilt horen. Soms is er een wens dat de kinderen hun doop zelf bewust kunnen meemaken.

Blijf-dit-doen-1eCommunieKinderen kunnen hun eerste communie doen wanneer ze in groep 4 zitten en ongeveer 8 jaar zijn. Het kan natuurlijk ook wanneer ze ouder zijn.
Aan die feestelijke gebeurtenis gaat een intensieve voorbereiding vooraf. Soms gebeurt dat op school, meestal in de kerk en vooral ook thuis. In de parochie van de H. Drie-eenheid is het project 'Blijf dit doen' de basis voor die voorbereiding.

Het laat kinderen kennismaken met een paar belangrijke Bijbelverhalen en met de gewoontes van de kerk. En dat alles natuurlijk kindvriendelijk en vol met afwisselende werkvormen.

De eerste communie doen kinderen in hun eigen kerk.

Klik daarom voor informatie door naar de site van uw eigen geloofsgemeenschap.

invuurenvlamAan het eind van de basisschool krijgen kinderen een uitnodiging voor het vormsel.

Omdat de aantallen de laatste jaren teruglopen, voegen we kinderen van verschillende geloofsgemeenschappen samen tot één groep. Dat lijkt een beetje 'eng' en dat is het in het begin misschien ook. Maar inmiddels horen we terug hoe leuk het is als je andere vormelingen weer tegen komt bij voetbaltoernooien of bij voorlichtingsavonden van je middelbare school. Bovendien doet het altijd goed te weten dat je in je geloof niet 'alleen' staat.

Ook dit feest wordt voorbereid. Het project 'In vuur en vlam' is de basis voor de voorbereiding.
Verder zetten de kinderen zich in voor het goede doel, ze maken kennis met werkgroepen in de geloofsgemeenschap en ze krijgen bezoek van de vormheer.

Jongeren die later hun vormsel willen doen, krijgen een eigen voorbereiding.

Voor nadere informatie klikt u door naar de site van uw eigen geloofsgemeenschap.

© 3eenheidparochie 2012 - 2018          --- Disclaimer ---       --- Privacy verklaring --- ↑ Top