spiritueleoefeningZoomEen spirituele oefening is een oefening die je helpt je te verbinden met God, de Bron van alle leven. Veel kerkelijke gebruiken kan je zien als spirituele oefeningen: bidden, zondagrust houden, zingen, je laten dopen of vormen. Maar wat dacht je van Flamenco of schrijven als spirituele oefening? Heb je al eens gebeden met een icoon of je geoefend in dankbaarheid om je verbondenheid met God te verdiepen? Word je nieuwsgierig naar hoe dat dan werkt? Volg dan deze serie Zoom-sessies op dinsdagavond van 19.00 tot 20.00 uur.
Hieronder stellen de begeleiders zich voor.

Mensen van de wegMensen van de Weg (doorgaande groep van het voorjaar 2020)

Mensen van de weg is een gezamenlijke zoektocht naar Jezus' levensweg. We beginnen telkens met een levensvraag die iedereen weleens heeft: hoe kom ik tot rust, hoe maak ik mijn omgeving mooier, met wie ga ik om?
In Mensen van de weg onderzoeken we samen hoe Jezus met deze vragen omging. Zo komt vanzelf de vraag op of Zijn weg begaanbaar is voor jou.

Begeleiding: Marion Korenromp (r.k. pastoraal werker) en ds. Irene van der Meulen

Opgave: deze groep was in het voorjaar voor deze cursus bij ellkaar en maakt nu de cursus af.
Mocht je interesse hebben in een volgende groep, laat het ons weten!
LectioDivina

Online: Scriptio divina.

Bijbelteksten. Soms zijn ze oud. Soms zijn raadselachtig. De ene keer raken ze je, de andere keer weet je niet wat je er mee moet. Maar hoe oud of raadselachtig ook, er is altijd één woord in die tekst dat van waarde kan zijn voor jou, hier en nu. Stel: de Spreker ervan schenkt je, telkens als je een bijbeltekst leest, één zo’n woord cadeau, als blijk van Zijn vriendschap. Eén woord dat je nu iets te zeggen heeft. Zou je dat cadeau dan willen ontvangen en open willen maken?

Voor wie het r.k. geloof wil (her)ontdekken


Putten uit de bronJe bent ooit gedoopt. Je herinnert je misschien nog je eerste communie. Wie weet werd je gevormd aan het eind van de basisschool.
Maar toen je als jongere je eigen weg koos, liet je het los. Het leek allemaal niet zo belangrijk.

Nu heb je misschien een partner voor wie geloof belangrijk is. Of kinderen die onverwachte vragen stellen over God. Misschien ben je door iets verdrietigs na gaan denken over de zin van het leven. Of ben je (opnieuw) geïnteresseerd in het geloof van je (groot) ouders.
Als dat zo is, lees dan verder!

We nodigen je uit voor een serie van zes maandagavonden waarin je samen met anderen kan ontdekken wat het geloof je te zeggen heeft.
Onderwerpen die langskomen zijn: God op je eigen levensweg, de betekenis van feestdagen, hoe lees je de Bijbel, wie is Jezus, hoe kun je bidden?

Als je nog niet gedoopt of gevormd bent of nog geen eerste communie hebt gedaan, zijn deze avonden een prima voorbereiding daarop, mocht je dat willen. Voor jullie komen er dan nog 2-3 bijeenkomsten in een kerk bij.

Wanneer: maandagavond van 19.30-21.00 uur
26 oktober, 23 november, 14 december 2020, 11 januari, 8 februari en 8 maart 2018.
Waar: Online, via Zoom
Kosten : we gebruiken het boekje Youcat, jongerencatechismus van de katholieke kerk, van de Oostenrijkse bisschoppenconferentie, Lannoo, 2011, 9789020995466, €22.
Het boekje moet je zelf aanschaffen.
Mocht je zelf gedoopt willen worden of communie of vormsel willen doen, dan komen er nog wat extra kosten bij. Mochten kosten een probleem zijn, laat het dan weten bij je aanmelding.
Opgave: uiterlijk 12 oktober 2020 Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
De werkgroep 'In de leer gaan' heeft tien jaar lang overal in de parochie bijeenkomsten georganiseerd over geloofsonderwerpen.
In het begin waren dat vooral cursussen. 'Putten uit de Bron': daar leerde je (opnieuw) hoe het katholieke geloof in elkaar zit. Je kon ook op Bijbelcursus. Er waren avonden over de betekenis van communie en vormsel, waaraan veel ouders en parochianen deelnamen.

Geloven gaat verder

Lectio divina 2Wie al (weinig of veel) ervaring heeft met christelijke meditatie, is van harte welkom bij de maandelijkse meditatiebijeenkomsten. Elke maand doen we weer een andere meditatievorm, soms iets bekends en soms iets nieuws.

Na afloop is er altijd gelegenheid om nog even na te praten met een kop koffie of thee.
Als je wilt, kun je elke maand een uitnodiging per e-mail ontvangen.

Data: 15 september, 27 oktober, 17 november en 8 december

Dat geldt voor kinderen, jongeren en volwassenen.

Dat kinderen leerlingen in het geloof zijn, ligt van oudsher voor de hand. Maar ook volwassenen verzuchten regelmatig dat ze wel geloven, maar er eigenlijk niets van weten. Het is de moeite waard voor die verdieping tijd vrij te maken. Voor jezelf en om (je eigen) kinderen te kunnen begeleiden.

Ons aanbod is creatief, actief, verdiepend, vol met betekenisvolle ontmoetingen en geeft je een veilige ruimte je geloofs- en levensvragen te stellen en (samen) in de katholieke traditie te zoeken naar antwoorden.
Het aanbod voor kinderen speelt zich grotendeels in de plaatselijke geloofsgemeenschappen af. Vanaf de basisschoolleeftijd zijn er bijeenkomsten, waarin kinderen op hun eigen niveau kennis maken met bijbelverhalen, met bidden en met de gewoontes in de kerk. Ze staan onder titels als 'kindernevendienst', 'kleutervieringen', 'gezinsvieringen' of 'basiscatechese'.

Hoogtepunten in deze jaren zijn de eerste communie- en de vormselvoorbereiding. De laatste vormt de overgang naar het jongerenpastoraat en vindt daarom plaats in samenwerking met andere geloofsgemeenschappen.

Het aanbod voor volwassenen is parochiebreed. De activiteiten staan open staan voor parochianen uit alle geloofsgemeenschappen en andere geïnteresseerden. U moet er misschien even voor reizen. Maar waag het erop!

levensboom grootJe wilt je kind toch wat meegeven!?

Kinderen opvoeden is een hele verantwoordelijk-heid. Vaak kijk je als ouder daarvoor terug op je eigen opvoeding. Hoe deden jouw ouders het? Wat stond hen voor ogen toen jij klein was? Welke oplossingen hadden zij voor de dilemma's? Een speciale plek in je hart hebben misschien die typische familiegewoontes bij een verjaardag, bij Sinterklaas of op Oudejaars-avond. In je eigen gezin krijgen ze nieuw leven.
Bij al wat je ouders je meegaven, hoorde ook het geloof. Je beleeft het wellicht niet meer zoals zij het deden, maar het helemaal loslaten kun je ook niet. Je vindt het zelfs belangrijk je kind(eren) er iets van mee te geven. Het zou ze kunnen helpen groeien en bloeien. Of het zou ze juist de wortels kunnen geven om te blijven staan als het tegenzit.

Pastoor Van der Vegt heeft de teksten van de doopvieringen aangepast.

doopvieringdoopviering1
 Klik hier voor de doopviering en hier voor de extra teksten.
Het is voor katholieke ouders een oude gewoonte hun kind te laten dopen in de eerste maanden van zijn of haar leven.

Maar dat gebeurt niet altijd. Soms zijn er privéomstandigheden die dat verhinderen. Soms weet je als ouder niet of je wel bij een kerk wilt horen. Soms is er een wens dat de kinderen hun doop zelf bewust kunnen meemaken.

Blijf-dit-doen-1eCommunieKinderen kunnen hun eerste communie doen wanneer ze in groep 4 zitten en ongeveer 8 jaar zijn. Het kan natuurlijk ook wanneer ze ouder zijn.
Aan die feestelijke gebeurtenis gaat een intensieve voorbereiding vooraf. Soms gebeurt dat op school, meestal in de kerk en vooral ook thuis. In de parochie van de H. Drie-eenheid is het project 'Blijf dit doen' de basis voor die voorbereiding.

Het laat kinderen kennismaken met een paar belangrijke Bijbelverhalen en met de gewoontes van de kerk. En dat alles natuurlijk kindvriendelijk en vol met afwisselende werkvormen.

De eerste communie doen kinderen in hun eigen kerk.

Klik daarom voor informatie door naar de site van uw eigen geloofsgemeenschap.

invuurenvlamAan het eind van de basisschool krijgen kinderen een uitnodiging voor het vormsel.

Omdat de aantallen de laatste jaren teruglopen, voegen we kinderen van verschillende geloofsgemeenschappen samen tot één groep. Dat lijkt een beetje 'eng' en dat is het in het begin misschien ook. Maar inmiddels horen we terug hoe leuk het is als je andere vormelingen weer tegen komt bij voetbaltoernooien of bij voorlichtingsavonden van je middelbare school. Bovendien doet het altijd goed te weten dat je in je geloof niet 'alleen' staat.

Ook dit feest wordt voorbereid. Het project 'In vuur en vlam' is de basis voor de voorbereiding.
Verder zetten de kinderen zich in voor het goede doel, ze maken kennis met werkgroepen in de geloofsgemeenschap en ze krijgen bezoek van de vormheer.

Jongeren die later hun vormsel willen doen, krijgen een eigen voorbereiding.

Voor nadere informatie klikt u door naar de site van uw eigen geloofsgemeenschap.

© 3eenheidparochie 2012 - 2020          --- AVG-verklaringen --- ↑ Top