Laatste zondag van het kerkelijk jaar. Een bijzondere zondag. Christus Koning, mijn Koning, uw Koning, ons aller Koning

Vegtpraat149 1
Mijn Koning is zevenvoudig Koning ~ Hij is de Koning der Joden ~ Hij is de Koning van Israël ~ Hij is de Koning der Gerechtigheid ~ Hij is de Koning der eeuwen ~ Hij is de Koning der Hemelen ~ Hij is de Koning der ere ~ Hij is de Koning der koningen en de Heer der heren - dat is mijn Koning!....
Kent u Hem al?
Mijn Koning is een oppermachtige Koning ~ geen meetinstrument kan Zijn eindeloze liefde meten ~ Geen supertelescoop kan de grenzen van Zijn oneindige voorziening in beeld brengen ~ Geen obstakel kan Hem tegenhouden Zijn zegeningen uit te storten ~ Zijn Kracht kent geen zwakte ~ Hij is volkomen oprecht ~ Hij is voor eeuwig onwankelbaar ~ Zijn barmhartigheid is onverslijtbaar ~ Hij is keizerlijk machtig ~ Zijn genade is onpartijdig.
Kent u Hem?
Hij is het meest spectaculaire fenomeen dat de aarde ooit heeft gezien ~ Hij is de Zoon van God ~ Hij is de Redder van zondaars ~ Hij is het middelpunt van beschaving ~ Hij is enig in Zijn soort en onafhankelijk ~ Hij is hoog verheven en uniek ~ Hij is ongeëvenaard en weergaloos ~ Hij is het hoogste onderwerp uit de literatuur ~ Hij is de voornaamste persoonlijkheid in de filosofie ~ Hij is het ultieme struikelblok in de hogere kritiek ~ Hij is de fundamentele doctrine in van de ware theologie ~ Hij is het hart en de noodzaak van alle godsdienst ~ Hij is het wonder van de eeuw. Ja dat is Hij ~ Hij is de overtreffende trap van al het goede dat je over Hem
kunt zeggen ~ Hij is als enige in staat een totale REDDER te zijn....
dus vraag ik... Kent U Hem vandaag?
Hij geeft de zwakke kracht ~ Hij is nabij voor hen die verleid en beproefd worden ~ Hij leeft mee en Hij redt uit ~ Hij versterkt en ondersteunt ~ Hij beschermt en Hij leidt ~ Hij geneest de zieken ~ Hij reinigt melaatsen ~ Hij vergeeft zondaars ~ Hij spreekt schuldenaren vrij ~ Hij bevrijdt de gevangenen ~ Hij verdedigt de weerlozen ~ Hij zegent de jongeren ~ Hij dient de ongelukkige ~ Hij zorgt voor ouderen ~ Hij beloont de plichtsgetrouwen ~ Hij verheerlijkt de zachtmoedigen.
Ik vraag u: Kent u HEM?
DIT is mijn KONING! ~ Hij is de Koning!Vegtpraat 149 2
Hij is de sleutel tot kennis ~ Hij is de bron der wijsheid ~ Hij is de deur naar bevrijding ~ Hij is het pad naar de vrede ~ Hij is de weg tot gerechtigheid ~ Hij is de doorgang naar heiligheid ~ Hij is de poort naar heerlijkheid.... Kent u Hem?
Zijn ambt is veelvoudig ~ Zijn beloften zijn betrouwbaar ~ Zijn leven is onvergelijkbaar ~ Zijn goedheid kent geen grenzen ~ Zijn genade is voor eeuwig ~ Zijn liefde verandert nooit ~ Zijn Woord is afdoende ~ Zijn genade is genoeg ~ Zijn regering is rechtvaardig ~ Zijn juk is zacht en Zijn last is licht -
Ik zal willen dat ik Hem kon beschrijven!
Maar Hij is onbeschrijfelijk! Ja, Ja! ~ Hij is onbeschrijfelijk ~ Hij is GOD!
Hij is onbegrijpelijk ~ Hij is onoverwinnelijk ~ Hij is onweerstaanbaar! ~ Je kunt Hem niet uit je gedachten zetten ~ Je kunt Hem niet van je afschudden ~ Je kunt Hem niet overleven, maar ook niet zonder Hem leven ~ De farizeeërs konden Hem niet uitstaan, maar konden Hem ook niet tegengaan ~ Pilatus kon geen fout in Hem ontdekken ~ De getuigen konden niet in overeenstemming komen ~ Herodes kon Hem niet vermoorden ~ De dood kon Hem niet grijpen en het graf kon Hem niet vasthouden!
Dat is mijn KONING!!!!
En van U is het Koninkrijk en de Kracht en de Heerlijkheid tot in Eeuwigheid! Hoelang is dat? Voor eeuwig en eeuwig! Heer God Almachtig.
Zegt allen... amen
© 3eenheidparochie 2012 - 2020          --- AVG-verklaringen --- ↑ Top