Dakgoot

vegtpraat148 1Een dakgoot is een handig ding. Het vangt het water op en via de regenpijp belandt het daar waar het wezen moet. Een dakvlak zonder dakgoot laat het water zo naar beneden lopen, het vocht komt buiten tegen de muur aan, dringt door muur en spouw heen naar binnen en laat je behang schimmelen en van de muur komen.

God laat niet zomaar zijn genade over de menselijke akker lopen. Wie het woord van God niet onderhoudt zal bedrogen uitkomen. Het zijn de woorden van Johannes in het evangelie van deze dag.

Het woord van God klinkt en heeft geklonken. Het woord van God is een Persoon: Jezus Christus. Al die woorden vallen op ons levensdak neer. Dit woord, Gods eigen Zoon wil zelfs verblijf bij ons nemen: dat wij leven in zijn nabijheid. In zekere zin herbergt een overtuigd christen een "vreemdeling", in zich, die hij of zij goed kent en ook steeds beter wil leren kennen namelijk: God zelf. Gods gemeenschap bestaat uit mensen die God herbergen in hun leven en zo een gemeenschappelijke basis en band hebben met elkaar. Zo zoeken zij geen grote idealen, gebruiken geen grote woorden, stellen geen onmogelijke eisen, dwingen niets met geweld af maar laten ook niet zomaar Gods woord op het
 persoonlijk levensdak afstromen. Ze gaan nooit over tot de figuurlijke ‘orde van de dag’. Nee, zij vangen het op en gebruiken het in hun dagelijks leven. Daardoor kunnen zij met een vredig hart ook anderen herbergen in het leven. Ontvangen en doorgeven, niet een woord als een geluid uit je mond, maar als een getuigend leven dat Jezus leeft. Dat Hij de Heilige Geest heeft gegeven en nog steeds geeft aan mensen van goede wil. De Heilige Geest breekt niet in bij ons. Gebruikt geen grof geweld om zich kenbaar te maken. Om de Geest van God moet je vragen. Kom Heilige Geest, vervul het hart van mij en ontsteek in mij het vuur van Gods liefde.

Vegtpraat148 2
De Geest van God kanaliseert de kracht van God, naar mensen toe, maar ook in de mens zelf. De Geest laat geen verwarring toe, legt ook geen ondragelijke lasten op, heeft niets met verkiezingsbeloften, of met personen die hoog van de toren blazen. Gods geest brengt in ons ook in herinnering wie Jezus is en wat Hij betekent. De Geest actualiseert, brengt voor het voetlicht en verbindt. De heilige Geest geeft ons zicht op God en de medemens, die net als wij "vreemdelingen" zijn. Als Jezus heengaat, doet Hij dat om ons eens thuis te brengen. Om ons over te brengen van vreemdeling tot huisgenoten van God, de Vader, naar onze Vader. Zo heiligt de Geest ook ons leven, al in dit leven. Hij is onze leermeester als het gaat om gebed en ons toevertrouwen aan God. Zijn gaven helpen ons: vreugde, vrede, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtheid ingetogenheid. Hiermee kunnen wij leven in en door de Heilige Geest.

Gebruik de 9 dagen voor Pinksteren om elke dag meer en meer vurig te verlangen naar de Heilige Geest. Bid en vast, wees stil en luister. God is aan het werk.

Pastoor Van der Vegt
Reageren? Klik hier.
© 3eenheidparochie 2012 - 2019          --- AVG-verklaringen --- ↑ Top