Babel

vegtpraat147 1Wij gaan een toren bouwen, een gemeenschappelijk project, dat wat ons samenbindt en wat ons visitekaartje wordt. Zo begonnen de mensen, na de schepping, na de zondeval, na de zondvloed een project dat tot in de hemel moest reiken (zie boek Genesis 11). Een project van eenheid en fierheid, waar ieder mens zich in kon vinden. Wie wil dat niet?

Wie wil geen kinderen op wat voor manier dan ook, wie wil niet eeuwig leven, dus invriezen die zaadcellen. Wie wil geen grenzeloos leven, waar alles kan en mag, waar niemand mij de maat neemt. Wie wil geen twee, drie, vier vrouwen of mannen waar je naar hartenlust alles mee kunt beleven, hoe je maar wilt, wanneer je maar wilt? Wapperen met een regenboogvlag, ontken alle verschillen en ga op de barricaden staan. Op je strepen gaan staan, alles voor het voetlicht brengen. Te pas en te onpas aanschuiven bij talkshows waar kwijlende duurbetaalde presentatoren aan je lippen hangen, als je verhaal maar sappig en extravagant is.

'Alles komt op ons af' wordt als een wet gedicteerd en is te vangen onder het grote 'dogma': Wie ben jij om mij de les te lezen, te beoordelen, te becommentariëren en als klap op de vuurpijl, ja zelfs te veroordelen. De presentatoren van talkshows hebben zelden of nooit een eigen mening. Hun ogen worden groter, ze leunen naar je toe, ze hangen aan iemands lippen, ze leunen achterover als ze hun punt hebben gescoord. Spreken steeds in de modus van mogelijkheden, zoeken de grenzen op, hebben een gemaakt onnatuurlijk afgrijzen, wat weer moet zorgen voor een verdere stap in het spektakel. Nooit zul je horen: dit zijn de piketpalen, hier zijn ze geslagen. Dat gebied is binnen de piketpalen en dat daarbuiten. Nee, hun werkveld is een ’campus vacuus’, een grote open en lege vlakte, die zij angstvallig leeg houden. Zo worden zij het 'lieve gezicht' van iedereen, de trendsetters die je maar te volgen hebt.

Ondertussen wordt wel de toon gezet, alles losgeweekt en op losse schroeven gezet. Geen fundament meer te bekennen, waar nog ruimte is om de “waarom” vraag te stellen, laat staan dat er vraagtekens gezet kunnen worden.

Bij de torenbouw van Babel waren het niet de mensen die zichzelf corrigeerden, waren het niet de omstandigheden die aanleiding gaven tot correctie of tot het stellen van vragen. Nee. De mensheid ging gewoon door. De toren moest en zou een herkenningsteken worden voor iedereen, opdat niemand verstrooid zou raken op de wereld. Dan krijgen wij een naam en kan niemand meer om ons heen.

God grijpt in, op dat moment dat mensen zover gaan. God greep al in bij de zondeval, bij de zondvloed. Echter, lering werd er niet uit getrokken.
Wie alles wil, krijgt in feite niets. Wie allemans vriend wil zijn, is niemands vriend. Wie de natuur naar zijn hand zet, komt door diezelfde natuur om. Wie de aard van de mens naar zijn hand wil zetten, zal de hand aan 
vegtpraat147 2
zichzelf slaan. Actie - reactie. Voor wie echt wil zien, met zijn lichamelijke en geestelijke ogen is dit geen spelletje. De mens staat niet los van alles om zich heen, de mens staat niet los van God, ook al doet die mens nog zo zijn best, zodat die mens denkt, meent, voelt, er vanuit gaat, dat het DE werkelijkheid is geworden.

Gods antwoord is simpel: je bent geroepen als mens om Gods weg te gaan. Niet voor niets wordt het gebeuren met de toren van Babel gevolgd door de roeping van de Aartsvader Abram (zie Genesis 12) Ga op weg, naar het land dat IK je wijs. In de roeping van de mens door God, komen zaken en gebeurtenissen in een ander daglicht te staan. Het roepen en krijsen van meningen, opvattingen, persoonlijke voorkeuren gaat verstommen. De barricaden om eigen gelijk door de strot van mensen te duwen, worden niet meer opgezocht. God bouwt aan een gemeenschappelijk project, wat niet van de ‘menselijke tekentafel’ is gekomen. Een oase in de grote lege vlakte. Het joodse volk, wat het eerst onder het verbond met God staat, is daarvan het bewijs. Wie de Bijbel leest ziet dit op iedere bladzijde. De Kerk van Jezus Christus deelt in dat verbond op een unieke wijze door Jezus als Zoon van God te volgen en zijn roepstem te horen en er gehoor aan te geven. Die oase is Gods visitekaartje voor ons. 

Pastoor Van der Vegt
Reageren? Klik hier.
© 3eenheidparochie 2012 - 2019          --- AVG-verklaringen --- ↑ Top