Verlangen

vegtpraat 142 1Als je naar onze wereld kijkt, kun je twee dingen doen. Je wendt je ogen af, sluit je af en droomt weg. De wereld is niet je zaak of... je blijft kijken en probeert te begrijpen wat je ziet, je vraagt jezelf af waarom gebeurt, wat er gebeurt. Deze wereld is mijn zaak.

Wegkruipen, plat achterovergaan of... rechtop, oog in oog met de feiten. Alles onder ogen zien en doorstaan. Deze twee zaken komen wij ook tegen in het geestelijk leven van een christen.

Vanzelfsprekendheid! Lopend door IJsselstein, Montfoort, Harmelen of Nieuwegein deze week. Er zijn nog winkels, maar ook gesloten winkels of afgeplakte etalages. Er is een supermarkt, een gemeentehuis, een schouw, een City Plaza en verschillende voorzieningen. Allemaal nemen wij dat aan als vanzelfsprekend. Ondertussen shoppen wij wel buiten onze eigen gemeenschap in Utrecht of Woerden en laten de lokale middenstand links of rechts liggen. Ook dat vinden wij vanzelfsprekend. Net als ons pensioen, ons salaris op de bankrekening enz. Wij zeggen christen te zijn, gaan naar de kerk, bidden af en toe wat, doen wat voor anderen, allemaal vanzelfsprekend. Als vanzelfsprekend vinden wij dat wij het niet onaardig doen in ons leven.

Volkeren in angst, mensen zullen het besterven, grote verwarring, Gods belofte. Sterk uw hart. Wij horen het in deze Adventstijd, maar het glijdt van ons af.

Het Evangelie wil ons geen angst aanjagen. Geen angstvisioenen, stuipen op het lijf jagen of voorspelling doen van het einde der tijden, waarmee je anderen kunt bestoken. Onverbiddelijk worden alle verschrikkingen opgesomd. Durven wij ze onder ogen te zien? Alles gaat ten onder. Maar dan de ommekeer: Dan zullen zij de Mensenzoon zien komen.

Alle vanzelfsprekendheid verdwijnt als sneeuw voor de zon. Zij maakt plaats voor verlangen. Verlangen is een diepe drijfveer voor mensen. Het beste medicijn tegen afgestompt raken. Verlangen voedt de waakzaamheid en de alertheid in een mens.

vegtpraat 142 2
Verlangen spreekt al uit de eerste lezing: 'Er komt een tijd. Een belofte vervuld'. Verlangen dat beseft dat God aan het werk is en dat wat Hij doet voor ons heil en eeuwig leven is bedoeldt. Van voormalig Oostbloklanden, Rusland voor 1989 en nog steeds in Noord-Korea, is het bekend dat christenen in het diepste geheim samenkomen. De Bijbel openleggen op tafel en een stola (hoe aftands ook) er bijleggen. Ze verlangen naar een priester. Hun laatste priester is tientallen jaren geleden al opgepakt en nooit is er iets meer van hem vernomen. Een enorm verlangen naar de communie, maar ze is er niet. Een verlangen dat hen vervult met hoop en leven, om staande te blijven, om niet plat achterover te gaan. Is er in ons samenzijn als lokale geloofsgemeenschap nog sprake van verlangen? Is er een verlangen naar Jezus Christus, naar verbondenheid met andere locaties en ons bisdom en de wereldkerk? Een verlangen naar voeding voor een diep, gelovig katholiek geestelijk doortrokken leven, om steeds meer verlangen te ontvangen en te koesteren. Jezus Christus te ontmoeten in een intens diep en waarachtig gebedsleven. Een geloofsgemeenschap leeft pas echt, als de vanzelfsprekendheid verdwijnt en het verlangen naar voren komt.

Vanzelfsprekende mensen zijn niet aantrekkelijk, hebben geen innerlijke aantrekkingskracht. Mensen met verlangen, laten anderen meedelen in hun inzicht, rijkdom en zien naar de toekomst.

Hoe krijg je verlangen? Besef dat God aan het werk is. Dat Hij het is die je hart sterk maakt. Bid om onderscheiding. Houd vast aan Jezus Christus, Gods Zoon. Houd vast aan de kerkelijke traditie waarin je staat. Deel je eigen verlangen met anderen en weet:

  • De Heer komt. Wanneer is niet belangrijk. Hij komt, wees bereid.
  • Kruip niet weg, maar sta recht op en zie wat er in de wereld gebeurt
  • Wees eerlijk naar jezelf. Open zelfs de meest geheime deur, naar je diepste verlangens.
  • Weet in je achterhoofd: God is aan het werk. Laat Hem dan ook werken in je leven. Blokkeer Hem niet door je eigen hebbelijkheden en onhebbelijkheden.

Dat je standhoudt met een vurig verlangen. Kom Heer Jezus, kom.
Een gezegende Adventstijd voor ons allen.

Pastoor Van der Vegt
Reageren? Klik hier.
© 3eenheidparochie 2012 - 2018          --- Disclaimer ---       --- Privacy verklaring --- ↑ Top