Aanpassen

vegtpraat140 1Zolang de mensheid bestaat roert een sluwe machtige 'vreemdeling' in een grote pan met een grote lepel. In de pan zit de geschiedenis van de mensheid, van haar oorsprong tot nu, de wereld van begin tot nu. Regelmatig wordt er -tijdens het roeren- iets in de pan erbij gegooid. Maar wat er bij komt verandert de inhoud van de pan niet, noch van kleur, noch van hoeveelheid. Of het nu de nieuwste uitvindingen zijn, de nieuwste inzichten, de filosofieën, de oorlogen, vredestijden, het rumoer en de ene crisis na de andere. Niets verandert.

Het is eigen aan de mensheid en wereld, dat wie zich aanpast of in het gelid van mensheid en wereld gaat lopen, door haar opgeslokt wordt. Er blijft niets van je over. Je lijkt op een medewerker in een bedrijf die een briljant idee heeft dat alles in het bedrijf zal veranderen. Het wordt omarmd door de directeur en raad van bestuur. Er wordt naar gekeken, en voor je het weet verdwijnt het idee in de onderste la en hoor je er nooit meer iets van. Niet voor niets geldt het oude gezegde: 'zij hieven het glas, deden een plas en lieten alles zoals het was'. Niet voor niets worden de groten der aarde bijgeschreven in het boek der vergetelheid.

vegtpraat140 3Een gelovig persoon staat midden in de wereld. Niets menselijks is hem of haar vreemd. Onze RK Kerk staat midden in de wereld, zij gebruikt de taal, de techniek, de bouwstijlen, de manieren van communicatie, filosofische gedachten, sociologische verworvenheden. Maar de gelovige mens, net als onze RK Kerk is, niet van de wereld. Dat is een groot verschil.

Sinds mensenheugenis hebben de mens en de wereld op allerlei mogelijke manieren de gelovige mens en Kerk aangevallen. Met maar één doel: haar stem en boodschap onschadelijk te maken, haar in te palmen en monddood maken. God werd en wordt ontkend, openbaring herleidt tot mythen, genade verzwegen, verlossing belachelijk gemaakt, zonde en vergeving ontkracht, geloof herleidt tot een goed voelen van jezelf, hoop hertaalt in houden wat je hebt, liefde ontdaan van haar heiligheid en uniciteit. In één woord ont-sacraliseren: alles ontdoen van wat heilig is, wat ook maar verwijst naar God. Voor alles geldt de menselijke maat. Dat dit gedaan werd door buitenstaanders weten wij, sinds mensenheugenis. Dat het nu ook in alle heftigheid gedaan wordt binnen onze eigen gelederen, door anderen binnen onze geloofsgemeenschappen en Kerk, is relatief nieuw.

Een sluwe machtige 'vreemdeling' is binnengeslopen in het theologisch denken, in het gelovige vieren van ons geloof in de sacramenten, in ons dagelijks gebedsleven, in onze afhankelijkheid en liefde tot de drie-ene God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

God in de mens. Jij bent God, proficiat. God is alleen barmhartigheid. De Hemel is hier op aarde. Ik ben heer en meester over mijn eigen leven. Gevoel kan alleen leiding geven. Onze zondagse samenkomsten moeten gezellig zijn, aansprekend, laagdrempelig, verstaanbaar voor iedereen, want wij vieren onszelf, hoe goed wij zijn. Wij bevestigen elkaar in hoe geweldig alles is en gaat. Bidden is niet nodig. Doe aan geestverruiming met alle hulpmiddelen die er zijn. Wat het kost is niet belangrijk. Kom los van je lichaam, wordt man, vrouw, bi, transgender, homo, lesbisch of hetro, pansexueel, a-sexueel. Alles is mogelijk, er zijn geen grenzen. Alle culturen zijn gelijk, pluk uit alles dat wat je goeddunkt voor eigen gebruik. Jij bent het centrum van het universum.vegtpraat140 4

De sluwe machtige 'vreemdeling' heeft 'alle mediawapens' tot zijn beschikking en heeft zijn pijlen op de gelovige gericht en op de RK Kerk. Hij gaat strategisch te werk. Het is die vreemdeling die staat te roeren in die grote pan met zijn lepel. Hij zal niet rusten tot het laatste restje verzet van de gelovige en onze kerk in zijn pan verdwijnt.

Echter..................

Wat gebeurt er als er gelovigen en ook delen van onze kerk zich niet aanpassen? Als zij God blijven eren en loven en hem de eredienst bewijzen die Hij vraagt? Een levend gebedsleven onderhouden en ons niet gek laten maken door de sluwe invloeden van anderen binnen onze geloofsgemeenschappen die tegen ons zeggen: wees niet zo fanatiek, wees geen scherpslijper, zieltjeswinner, demagoog, wereldvreemde, gek of onnozele sukkel. Doe mee, pas je aan! Het antwoord is nee!

De gelovige en trouwe persoon aan God, die vasthoudt en trouw is! Het zal soms martelaarschap betekenen, aan de onderkant van de samenleving bungelen of op een dood spoor gerangeerd worden. Wat maakt het uit? Je behoudt wel dat wat je het meest dierbaar is, wat waard is je leven voor te geven.

Op het moment waarop deze trouwe gelovige persoon die God met heel zijn hart, ziel en verstand is toegewijd in de pan komt van de sluwe machtige 'vreemdeling' zal deze persoon van kleur verschieten, zoals de inhoud van zijn pan ook van kleur zal verschieten. De lepel zal hem uit handen vallen.

Wie zich niet aanpast heeft het vermogen om wat Jezus zegt: 'Zout der aarde te zijn en licht van de wereld' (Matt 5, 13-16) (Luc 14, 34-35).
Een aangepaste gelovige is heel even interessant voor een ongelovige wereld. Even maar, dan wordt er afscheid van je genomen. Een aangepaste Kerk is even interessant voor een ongelovige wereld. Slechts een piepklein moment, om daarna in het niets te verdwijnen.

Pastoor Van der Vegt
Reageren? Klik hier.
© 3eenheidparochie 2012 - 2018          --- Disclaimer ---       --- Privacy verklaring --- ↑ Top