Schoonmaak

139 1Na een week van verschrikkelijk nieuws uit onze wereldkerk, moet ik denken aan de grote schoonmaak, die jaarlijks bij ons thuis op het programma stond. Alles van de zolder tot de kelder, werd onder handen genomen. Elke keer als ik mijn studeerkamer opruim moet ik daaraan denken. Opruimen, schoonmaken moet je zeer regelmatig doen, je wilt niet omkomen in je eigen troep.

In onze Kerk zijn wij vergeten schoon te maken. Voor mensen die graag in de rommel willen leven en werken, is dit natuurlijk geen probleem. Voor mensen die dit niet willen is het wel een groot probleem. Zolang alles goed gaat kraait er geen haan naar, maar op het moment dat er zaken scheef gaan lopen, zie je allerlei mechanismen in werking treden; onder het vloerkleed vegen, ontkennen, bagatelliseren, zwijgen en gewoon verder gaan alsof niets is gebeurd. Rommel kun je niet verplaatsen, die moet je opruimen.

Het geweldige leed dat slachtoffers van sexueel geweld op alle mogelijke manieren door mensen van onze Kerk is aangedaan, is verschrikkelijk en niet te repareren. Dit leed, veroorzaakt door priesters en prelaten over de hele wereld, is niet weg te poetsen of alleen af te doen met woorden. De integriteit van mensen -jong en oud- mag nooit worden gekwetst of teniet gedaan. Ieder mens heeft deze kostbare gave, die door iedereen gerespecteerd moet worden. In onze Kerk hebben mensen dit vergeten, met alle desastreuze, persoonlijk diep ingrijpende gevolgen. Dat dit kan gebeuren en gebeurd is, door collega's waar ook ter wereld, daarvoor schaam ik mij. Waarom? Omdat de Kerk mijn Moeder is. Paulus zegt: 'Geef geen aanstoot voor wie dan ook aan Gods Kerk' (1 Kor 10,32). "Als één lid van het Lichaam (de Kerk) lijdt, delen alle ledematen in het lijden; wordt één lid geëerd, allen delen in de vreugde" (1 Kor 12, 26). Duidelijke taal van de apostel Paulus die de Kerk vergelijkt met een lichaam met ledematen. Zo beschouw ik de Kerk, als het Lichaam van Christus, als mijn Moeder, waar ik van houd en in wiens dienst ik sta en wiens opdracht ik wil uitdragen. Te doen wat de Kerk, als mijn Moeder van mij vraagt.

De tijd van woorden is voorbij. De tijd van daden die voor ons ligt breekt aan. Tijd voor grote schoonmaak in de top van de kerk en in al haar geledingen. Velen hebben decennia lang gesproken over de “ecclesia semper reformanda et purificanda” de Kerk die zich altijd moet hervormen en uitzuiveren, want in de schoot van de Kerk zijn altijd zondaars en heiligen. Voor velen in de wereld kon het hervormen niet snel genoeg gaan. Weg met het oude, leve het nieuwe! Helaas vergetend het zo bitter noodzakelijk uit te zuiveren van de Kerk: goed, beter, best; goed en kwaad.

Dat nu alles maar naar boven komt, duidelijk en letterlijk aangepakt wordt: doofpotten, achterhouden van informatie, gekonkel, eigenbelangen, machtspelletjes, wegduiken voor eigen verantwoordelijkheid, schoonvegen van eigen stoepje enafzwakken van zaken waar het in de kern om gaat. Zo aangepakt en graag zonder aanziens des persoons.

Begrijp me goed: zondaars zullen wij altijd in de schoot van onze Kerk houden. Ik ben er zelf ook één. Echter, wie VERGEET zondaar te zijn, zich elke dag weer tot de Heer Jezus te bekeren met hart en ziel. Wie VERGEET dagelijks schoonmaak te houden in eigen hart en geweten, deze mensen spelen met vuur. Het is lang goed gegaan voor deze mensen, spelend met vuur in de figuurlijke hooiberg. Nu is het spel uit! De figuurlijke hooiberg, de Kerk, is afgebrand tot op de grond. Het vertrouwen bij de mensen is weg. Vertrouwen komt te voet en gaat te paard. Wie zich onaantastbaar waant en boven alle partijen denkt te staan, voor deze mens ligt de weg naar de hel open.
Is er dan geen bemoediging? Natuurlijk wel. Houd het zicht op Jezus gericht. Gods Zoon die het uithield om 139 2met heiligen en zondaars op te trekken. De gemeenschap rondom Hem was verre van volmaakt, maar bestond ook uit mensen die dagelijks schoonmaak hielden in hun hart en geweten.

Jezus gaf hangend aan het kruis ons aan elkaar als een gemeenschap die Moeder wil zijn. “Toen Jezus zijn moeder zag en naast haar de leerling die Hij liefhad zei Hij tot zijn moeder: Vrouw ziedaar uw zoon. Vervolgens zei Hij tot de leerling: ziedaar uw Moeder” (Joh 19, 26). Aan elkaar gegeven als een gemeenschap, als Moeder, waar zwakke en sterke mensen, die samen nooit vergeten om regelmatig schoonmaak te houden, elkaar bij de les houden.

Zalig de zuiveren van hart, want zij zullen God zien (Matt 5,8). God kent uw hart.
Waar mensen naar opzien is in de ogen van God een gruwel (Luc 16,15). Voor wie regelmatig schoonmaak houdt in zijn leven, hebben deze woorden een bemoedigende kracht. Schoonmaak bij God betekent totale opruiming en de kans om iedere seconde van de dag opnieuw te beginnen.

Pastoor Van der Vegt
Reageren? Klik hier.
© 3eenheidparochie 2012 - 2018          --- Disclaimer ---       --- Privacy verklaring --- ↑ Top