SacramentGelegenheid tot aanbidding van het H. Sacrament in de Basiliek van IJsselstein

In het team is gesproken over aanbidding van het H. Sacrament. Dit in aansluiting op de pastorale brief van de kardinaal. In overleg met het pastoraal team hebben wij besloten om: vanaf woensdag 4 december 2019 van 9.00 uur tot 9.30 uur (voorafgaand aan de Eucharistieviering van 9.30 uur) elke woensdag, het H Sacrament uit te stellen. Dit half uur zal "Tijd voor de Heer" genoemd worden. Opzet: "Tijd voor de Heer"

Tijd:
09:00 - Uitstelling H. Sacrament Aansluitend een gezongen lied. (Stilte voor persoonlijke meditatie).
09:25 - Lied en zegen met H. Sacrament.
09:30 - Begin eucharistieviering.

Wij spreken de wens uit dat "Tijd voor de Heer" ons allen helpt om dieper door te dringen in de rijkdom van ons geloof in de levend Heer.

Namens het pastorale team,
Pastoor van der Vegt

© 3eenheidparochie 2012 - 2021          --- AVG-verklaringen --- ↑ Top