biechtChristen-zijn is een relatie hebben met God. Christen-zijn is ook een relatie hebben met mensen. In beide relaties gaat het wel eens mis, soms zelfs heel ernstig.

In de biecht (sacrament van de verzoening) kan men zich vrij uitspreken in een vertrouwelijk gesprek met een priester die 'in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest' vergeving mag schenken. Een priester luistert als het ware naar je ziel, naar je diepste bedoelingen. Hij zal proberen je te helpen zoeken naar de oplossing. Daarna volgen de woorden van vergeving, de absolutie. En de penitentie, de opdracht om kracht te verzamelen de gemaakte fout niet nog eens te maken en wanneer anderen door jouw daden benadeeld zijn, relaties te herstellen.

Een persoonlijk biechtgesprek kan louterend werken. U kunt voor een biechtgesprek contact opnemen met de priester in het pastorale team of met een van de assistent-priesters in de geloofsgemeenschappen.

U kunt altijd een afspraak maken met pastoor Van der Vegt, tel. 06 24 16 30 35 of via e-mail. Verder zijn er vaste biechttijden in de Nicolaas-Basiliek in IJsselstein op zaterdagmorgen van 9.00 - 10.00 uur.

In de meeste lokale geloofsgemeenschappen zijn er rond de grote feestdagen ook gemeenschappelijke boetevieringen. We luisteren dan naar Gods Woord in de Bijbel en naar de prediking die ons uitnodigt tot innerlijke bekering en levensvernieuwing. Een boeteviering is een goede voorbereiding op het sacrament van de Biecht, maar is zelf geen sacrament
© 3eenheidparochie 2012 - 2021          --- AVG-verklaringen --- ↑ Top