eucharistieVan oudsher komen christenen op de zondag samen om God te danken in de Eucharistie (betekent letterlijk ook dankzegging).Zondags vieren wij het feest van Jezus Christus. De wortels van de eucharistie liggen in het Joodse volk, waaruit Jezus is voortgekomen. Het viert Sabbat, een dag van feestelijk danken voor Gods goede schepping omdat dit volk zich geroepen weet om Gods medewerker te zijn om Zijn aarde tot een goede voltooiing te brengen.

Christenen vieren deze dag op zondag, de dag van Christus' verrijzenis uit de doden. Op deze dag staat het leven , werken en spreken van Jezus ons voor ogen. In de viering van de eucharistie komen het leven, lijden, sterven en verrijzen van Jezus uit de dood, samen. In de viering van de eucharistie delen wij in Gods gaven op een zeer persoonlijke manier. Het Woord van God roept ons op, maakt ons wakker. In het ter communiegaan, worden wij geestelijk één met Jezus. Word, wie je ontvangt. Zó gesterkt, kunnen wij de opdracht als christen in de wereld vervullen. Na de Mis begint de dienst tot opbouw van de samenleving in onze eigen omgeving.

De eucharistie wordt beschouwd als het allerheiligste sacrament: de bron en het hoogtepunt van het christelijk leven. Het sacrament is rijk aan betekenis. Wanneer de priester het grote dankgebed uitspreekt met daarin de woorden die Jezus bij het laatste avondmaal heeft gezegd, worden door de kracht van die woorden en door de heilige Geest het brood en de wijn 'geconsacreerd': ze veranderen in het Lichaam en Bloed van Christus, zonder dat dat zichtbaar is. Ook wordt het kruisoffer van Jezus opnieuw tegenwoordig gesteld, maar nu op een bloedeloze manier. Jezus' kruisoffer is eens en éénmalig. Daardoor krijgen mensen in het heden opnieuw deel aan Christus' verlossende werk. Door het eten van de hostie, het Lichaam van Christus, wordt ieder persoonlijk verenigd met Jezus zelf. Tegelijkertijd wordt de hele kerkgemeenschap van gelovigen met elkaar verenigd. Daarom wordt eucharistie het 'sacrament van de eenheid' genoemd. Onder de gedaante van Brood (het teken) ontvangt de communicant het Lichaam EN Bloed van Jezus Christus.
© 3eenheidparochie 2012 - 2021          --- AVG-verklaringen --- ↑ Top