slideshow doop Dsc 4807aEr zijn vele redenen om een kind te laten dopen. Veel ouders willen hun dankbaarheid uiten voor dit nieuwe leven en wensen en bidden dat het kind gezond en sterk mag opgroeien. Ook beseffen ze dit nieuwe leven kwetsbaar is. Velen hopen dan door het doopsel een bijzondere bescherming te krijgen voor hun kind. Anderen spreken de hoop uit dat hun kind tot een gelovige volwassene mag uitgroeien. Door de doop wordt het kind dan ook verbonden met het mysterie van God en opgenomen in de kerk van Christus.

De doop van een kind houdt een opdracht voor de ouders in. Wanneer zij hun kind laten dopen, beloven zij dat ze hun kind op de weg willen zetten van Jezus en laten opgroeien in de traditie van de kerk.

Het is gebruikelijk om kinderen in gemeenschappelijke vieringen worden gedoopt.
Ouders die besluiten om hun kindje te laten dopen kunnen contact opnemen met het secretariaat van hun lokale geloofsgemeenschap. Voorafgaande aan de toediening van het H. Doopsel worden er voorbereidingsavonden gehouden. Ga voor verder informatie naar uw eigen geloofsgemeenschap op deze website.

Kinderdoop
Als u een kind wilt laten dopen, kunt u contact opnemen met de locale geloofsgemeenschap. De telefoonnummers en mailadressen vindt u op de deelsite van de betrokken geloofsgemeenschap.

Documenten voorbereiding kinderdoopviering
Volwassenendoop
Voor mensen die op latere leeftijd gedoopt willen worden, of willen (her)beginnen in de katholieke kerk is een speciaal programma. Informatie hierover kunt u inwinnen bij pastor Marion Korenromp.
© 3eenheidparochie 2012 - 2021          --- AVG-verklaringen --- ↑ Top