SacramentGelegenheid tot aanbidding van het H. Sacrament in de Basiliek van IJsselstein

In het team is gesproken over aanbidding van het H. Sacrament. Dit in aansluiting op de pastorale brief van de kardinaal. In overleg met het pastoraal team hebben wij besloten om: vanaf woensdag 4 december 2019 van 9.00 uur tot 9.30 uur (voorafgaand aan de Eucharistieviering van 9.30 uur) elke woensdag, het H Sacrament uit te stellen. Dit half uur zal "Tijd voor de Heer" genoemd worden. Opzet: "Tijd voor de Heer"

Tijd:
09:00 - Uitstelling H. Sacrament Aansluitend een gezongen lied. (Stilte voor persoonlijke meditatie).
09:25 - Lied en zegen met H. Sacrament.
09:30 - Begin eucharistieviering.

Wij spreken de wens uit dat "Tijd voor de Heer" ons allen helpt om dieper door te dringen in de rijkdom van ons geloof in de levend Heer.

Namens het pastorale team,
Pastoor van der Vegt

Sacramenten 3De definitie van een sacrament is: “een sacrament is een zichtbaar teken, door Jezus Christus ingesteld, aan zijn Kerk toevertrouwd, waarin God zijn genade (kracht) aanduidt én geeft.” (Zie katechismus van de RK Kerk. No 1113- 1134.) Je wordt door een sacrament steeds sterker aan Jezus Christus verbonden. Omdat een sacrament wordt toegediend om te doen wat de Kerk vraagt aan de bedienaar, word je ook steeds sterker verbonden met de kerkgemeenschap, op de lokale plek waar je woont. Vandaar dat een sacrament ook wordt toegediend in een gewijd/geconsacreerd kerkgebouw.

PastoraatHieronder volgen een aantal brochures voor verschillende opleidingen tot pastorale taken in ons bisdom.

Brochures

Priester worden
Permanent Diaken worden
Diaconaal Assistent worden
Catecheet worden
sacramenten 2Naast de sacramenten zijn er ook sacramentalia of sacramentaliën (enkelvoud : sacramentale). Dit zijn zegeningen en handelingen binnen de Katholieke Kerk om het leven te heiligen, in navolging van de sacramenten. Het onderscheid tussen sacramenten en sacramentalia is dat sacramenten door Jezus Christus zelf zijn ingesteld voor het eeuwige heil en sacramentalia niet direct door Christus ontstonden, maar door de kerkelijke traditie. Christus refereerde wel naar vele sacramentaliën en gebruikt ze zelf ook (bijvoorbeeld exorcisme), maar Hij stelde ze niet zelf in als middelen tot het eeuwig heil.

slideshow doop Dsc 4807aEr zijn vele redenen om een kind te laten dopen. Veel ouders willen hun dankbaarheid uiten voor dit nieuwe leven en wensen en bidden dat het kind gezond en sterk mag opgroeien. Ook beseffen ze dit nieuwe leven kwetsbaar is. Velen hopen dan door het doopsel een bijzondere bescherming te krijgen voor hun kind. Anderen spreken de hoop uit dat hun kind tot een gelovige volwassene mag uitgroeien. Door de doop wordt het kind dan ook verbonden met het mysterie van God en opgenomen in de kerk van Christus.

eucharistieVan oudsher komen christenen op de zondag samen om God te danken in de Eucharistie (betekent letterlijk ook dankzegging).Zondags vieren wij het feest van Jezus Christus. De wortels van de eucharistie liggen in het Joodse volk, waaruit Jezus is voortgekomen. Het viert Sabbat, een dag van feestelijk danken voor Gods goede schepping omdat dit volk zich geroepen weet om Gods medewerker te zijn om Zijn aarde tot een goede voltooiing te brengen.

Vormsel2005 IMG 8815aMet het doopsel vormt het min of meer één geheel. De doop wordt doorgaans in het eerste levensjaar toegediend, als eerste opname in Christus' kerk. Uiteraard is dit geen bewuste keuze en ervaring van de dopeling zelf. Het vormsel, zo zou je kunnen zeggen, maakt het doopsel af: dan ervaar je zelf de Geestkracht die God in Christus schenkt, dan kies je zelf bewust voor het geloof.

biechtChristen-zijn is een relatie hebben met God. Christen-zijn is ook een relatie hebben met mensen. In beide relaties gaat het wel eens mis, soms zelfs heel ernstig.

ZiekenzalvingIn het Evangelie zien we hoe Jezus ontroerd werd door het lijden en het verdriet van de mensen. Ook zelf heeft Hij lijden en angst gekend. Daarom is het sacrament van de ziekenzalving het sacrament van Jezus' nabijheid in het lijden, het verdriet en de angst van mensen. In de zalving met olie wordt zijn kracht en liefde in dit lijden binnengebracht en wordt dit lijden geplaatst in het perspectief van zijn overwinning op lijden en dood.

priesterwijdingSinds een aantal jaren vindt de priesterwijding in het Aartsbisdom Utrecht weer plaats in de Catharinakathedraal in Utrecht.

Naast priesters zijn er in onze parochie ook diakens en pastoraal werk(st)ers werkzaam. Evenals de priester is de diaken een gewijd ambtsdrager. De pastoraal werk(st)er is een relatief nieuw en waardevol ambt, waarvoor geen wijding is vereist.

huwelijkAls mensen met elkaar trouwen, sluiten ze een verbond. Als ze ook voor de kerk trouwen en het sacrament van het huwelijk vieren, laten ze iets zien van hoe Gods verbond met de mensen altijd was en is: een band van liefde tot het uiterste. Bijzonder aan het sacrament van het huwelijk is dat de man en vrouw het aan elkáár in hun ja-woord toedienen. De priester of diaken is de officiële getuige namens de kerkgemeenschap en zegent het huwelijk in.

© 3eenheidparochie 2012 - 2022          --- AVG-verklaringen --- ↑ Top