Hedwig MensinkMijn wieg stond op de nuchtere Twentse zandgrond. Ik verliet de streek na 17 jaar om tekenen en handvaardigheid te gaan studeren aan de Christelijke Lerarenopleiding in Zwolle. In die bewogen tijd werd ik behoorlijk gevormd en werd mijn levensdoel steeds duidelijker: pastor worden in de kerk, in het bijzonder pastor voor jongeren. Daarom ging ik daarna theologie studeren aan de Katholieke Universiteit in Utrecht. In 1995 word ik pastor in de Verrijzenisgemeenschap in Maarssenbroek. Sinds 2009 ben ik pastor in de parochie van de H. Drie-eenheid voor 12 uur per week.

hedwigmensink2004schilderij

Het proces van kind naar volwassen worden heb ik zelf als uiterst ingewikkeld ervaren. De levens-, zin- en geloofsvragen drongen zich destijds aan mij op. Gelukkig vond ik toen een luisterend oor bij een pastor en een jongerengroep om mijn ervaringen te delen. Mensen die even meeliepen in mijn leven, zoals op de weg naar Emmaus (Lucas 24).
Dat verhaal is voor mij dan ook een bron van inspiratie voor het jongerenpastoraat. Dat evangelieverhaal vertelt over de ontmoeting van twee verwarde en verdrietige mensen op weg naar Emmaus, met (aanvankelijk) een onbekende. De onbekende luistert naar hen, spreekt met hen, vertelt over de bijbel, deelt het leven, bidt en deelt het brood. Pas dan herkennen ze de onbekende als Jezus: 'Brandde ons hart niet, terwijl hij met ons sprak'? Dat wat diep verscholen was, het kleine waakvlammetje, wordt zachtjes aangeblazen tot een warm vuurtje. Wanneer de twee geïnspireerd zijn en hun krachten en vuur hebben hervonden, gaan zij weer hun eigen weg.

In dit verhaal is Jezus een voorbeeld voor mij hoe jongerenpastoraat kan zijn. Als pastor loop ik samen met jongeren een tijdje mee in hun leven om te luisteren, te praten, te vieren, te delen, te bidden, uit te leggen en te inspireren. In de (geloofs)taal die je als jongere spreekt of wil ontwikkelen, ben ik nabij. Om je eigen (geloofs)verhaal dat vaak diep en in het geheim verscholen is, te ver-woorden, te ver-beelden, te ver-klanken en mee te bewegen. Om het naar de oppervlakte te brengen en te delen met anderen. De onderstroom van je geloof geeft richting en kleur in je leven. De tekst van een lied van Stef Bos inspireerde mij om dit samen te vatten in een beeldend werk (zie foto).

In die verschillende talen heb ik mijzelf ontwikkeld en ontwikkel ik mij nog steeds. In deze tijd van kerk-zijn is het belangrijk om geïnspireerd te blijven. Er is immers een prachtige traditie - in binnen en buitenland - die veel goeds te bieden heeft. Naast de bijbel, beeld en muziek geeft het alledaagse leven mij inspiratie. Ook de (religieus) flamenco geeft mij veel inspiratie: kijk maar hier.

Naast jongerenpastor ben ik ook schoolpastor en vakdocent godsdienst/levensbeschouwing op een aantal scholen. Ik ben getrouwd en heb kinderen.

Wil je meer weten over het jongerenpastoraat of een keer mee doen?

Kijk voor actuele informatie op deze site. Klik op de menubalk Jongeren en er klapt een scherm open voor meer informatie. Je kunt mij ook een whatsapp of sms-je sturen. Bellen kan ook naar 

Hedwig Mensink,
pastoraal werkster

© 3eenheidparochie 2012 - 2021          --- AVG-verklaringen --- ↑ Top