pastormarionkorenromp2016Mijn naam is Marion Korenromp. Ik ben in 2006 in deze parochie komen werken. Naast het gewone pastorale werk- weekendvieringen, huisbezoeken, uitvaarten- is catechese mijn verantwoordelijkheid. Mijn agenda wordt gevuld met begeleiding van werkgroepen, ouderavonden eerste communie en vormsel, en het bedenken en plannen van activiteiten voor volwassenen waar geloof geleerd, verdiept en doorgegeven moet worden. Dat kan in een cursus waarin de belangrijkste elementen van de geloofsbelijdenis aan bod komen. Maar het kan ook bij een bijbelse maaltijd, het zelf maken van de rozenkrans, het bloemschikken van een grafstuk op Allerzielen. Geloof moet woorden krijgen, wil het doorgegeven kunnen worden. Maar dat valt niet mee. Soms gaat het makkelijker als je iets concreets doet of maakt en daar dan samen een bijbeltekst of een geloofsuitspraak tegenaan legt. Bij al mijn activiteiten ontmoet ik mensen van jong tot oud, van randkerkelijk of zelfs onkerkelijk tot trouwe kerkganger, van hier en van elders in de wereld. Het is prachtig om te zien hoe geloof in God levens kan bevragen en verrijken!

Ik kom uit een kerk-betrokken gezin in Groenlo, in de Achterhoek. We gingen wekelijks naar de kerk. Midden jaren zeventig werd mijn moeder vrijwilligster in de parochie. Tot op de dag van vandaag bekleedt ze daar allerlei functies. Kerk was er in ons leven: vierend, lerend, in vreugde en in verdriet.

Ik deed gymnasium en moest een vervolgopleiding kiezen. Al een tijdje had ik allerlei folders in huis over studies waarbij Latijn en Grieks nodig waren. Daar zat ook theologie bij. De reden waarom ik voor deze studie koos, lag in mijn jarenlang lidmaatschap van de liturgiegroep op school. Elke zaterdagmorgen kwamen we met een groep van 15 leerlingen in de lerarenkamer bij elkaar, bespraken er het leven en onze geloofsvragen en bereidden een viering voor 's avonds in de kapel voor. Een pater marist begeleidde ons daarin. De wijze waarop hij 's avonds ons zoekend geloven een bedding gaf, inspireerde me. Kon ik dat ook maar: bijbelverhalen en het leven zo met elkaar verbinden! Theologie leek me een middel om dat te leren....

Na acht jaar theologie in Nijmegen studeerde ik af in de exegese, de uitleg van het Oude Testament. Het was 1995, 1 april. Ik ging aan het werk in het parochieverband Haaksbergen-Buurse (Twente). Daar leerde ik de praktijk van het pastoraat kennen. Er was vreugde. Er was ook teleurstelling. Misschien geldt dat wel voor alle beginnend professionals: je wilt meer dan de praktijk toelaat. Regelmatig reed ik in die jaren op en neer naar Dijnselburg om diakens in opleiding les te geven over de bijbel. En ik leverde mijn eerste bijdrages voor de rubriek Schriftuitleg van Midden onder U, nu 'in Uw Midden'.

In 2000 verhuisde ik naar het parochieverband Ulft (Achterhoek). We begonnen met vier parochies. Toen ik er in 2006 wegging, was de samenwerking (en de fusie) naar 11 parochies onderweg. Opnieuw was er de vreugde om de ontmoetingen met mensen en hun geloofsverhaal, om de momenten dat in catechese 'het kwartje viel' bij kinderen of volwassenen. Maar het was ook zoeken. Want hoe moest dat: zo'n groot kerkelijk verband met allemaal dorpen die ook nog hun eigen schutterij, fanfare, toneelvereniging hadden? Twee vieringen op Witte Donderdag voor elf gemeenschappen: het ging niet zonder slag of stoot!

En dan nu de parochie van de H. Drie-eenheid. Een plek met vele geloofsgemeenschappen met allemaal hun eigen karakter. Toch komt samenwerking op verschillende gebieden op gang. Het afgelopen jaar namen bijv. 323 volwassenen deel aan de catechese-activiteiten van de parochie. Ze kwamen uit alle geloofsgemeenschappen. In het vormselproject ontmoeten kinderen van verschillende plekken elkaar. Ouders vinden het soms eng om over de grenzen van hun eigen geloofsgemeenschap heen te stappen. Maar het werkt goed. Zo komen kinderen bij de open dagen van hun middelbare scholen elkaar weer tegen en blijken ze soms zelfs in dezelfde brugklas terecht te komen.

Ik verheug me op een nieuw seizoen. Ik verheug me bijzonder op de cursus Putten uit de Bron waarin volwassenen hun geloof opfrissen of zich voorbereiden op hun doop en vormsel. Ik verheug me op een cursus 'christelijke meditatie' waarin we ons zullen oefenen in stilte en gebed. Ik verheug me op de ontmoetingen met kinderen, op hun enthousiasme, hun nieuwsgierigheid en inzichten. Ik ben in deze onzekere tijd voor de kerk toch een bevoorrecht mens.

Wil je meer weten over wat ik meemaak in het dagelijks werk? Ik ben te volgen op Facebook.

Marion Korenromp
pastoraal werkster parochie H. Drie-eenheid.
© 3eenheidparochie 2012 - 2019          --- AVG-verklaringen --- ↑ Top