In Nieuwegein woont sinds 1981 een aantal missionarissen van het Goddelijk Woord (Societas Verbi Divini, S.V.D.). Zij willen beschikbaar zijn voor mensen in nood, vormen een leefgemeenschap en zijn actief op plaatselijk en landelijk niveau, o.a. voor vluchtelingen en het pastoraat onder Indonesiërs en Filippino’s in Midden-Nederland.
Incidenteel verlenen zij assistentie in onze parochie door (mee) voor te gaan in de vieringen.

De Missionaire leefgroep S.V.D. probeert vanuit een evangelische bewogenheid zich in te zetten voor het geestelijk en maatschappelijk welzijn van allochtonen, marginalen en mensen in noodsituaties. Zij werken voor wereldwijde gerechtigheid en solidariteit, en voor wederzijds begrip tussen mensen van verschillende religies.

De Missionaire leefgroep komt momenteel voort uit vijf verschillende landen met eigen culturen en tradities. Als multiculturele leefgemeenschap hopen zij een teken van hoop te zijn in de Nederlandse Kerk en maatschappij. De leden zijn de paters:
  • Jean Pierre Akueson, Togo
  • Edmund Deku, Ghana
  • Richard Lobo, India
  • Sedfrey Nebres, Filippijnen
  • Rolando Yaco, Filippijnen
  • Herman Wijtten, Nederland

Zij weten zich aangesproken door de gedachte dat:
  • missie de bevordering van het koninkrijk van God tot doel heeft
  • dat missionering iets is dat in alle zes continenten aan de orde is; iets dat vooral daar plaats zal hebben waar van het bevrijdend handelen van God nog het minste te zien is
  • dat het niet gaat om missielanden, maar om missionaire situaties: situaties van onrecht, verdrukking, discriminatie en armoede in allerlei vormen.

Ze zijn altijd bereikbaar, ook in het weekend. Er is beperkt ruimte voor een tijdelijke opvang. Elke dinsdag om 19.30 uur is er een meditatieviering in hun gebedsruimte.
Adres: Landauerdrift 34-36, 3436 XG Nieuwegein, tel. (030) 604 79 88
e-mail: Missionaire leefgroep

© 3eenheidparochie 2012 - 2019          --- AVG-verklaringen --- ↑ Top