Diakens hebben een wijding ontvangen en worden door de bisschop benoemd voor taken in een parochie in in een ander verband.
De belangrijkste opdracht voor diakens is om in en vanuit de kerk mensen in nood en mensen in de marge van de samenleving te ondersteunen en hun stem te laten horen in de geloofsgemeenschap. Daarnaast hebben zij pastorale en liturgische taken en mogen ze op grond van hun wijding dopen en huwelijken inzegenen.

Binnen onze parochie zijn drie onbezoldigde diakens werkzaam. Ze hebben in tegenstelling tot bezoldigde diakens een maatschappelijk beroep (gehad).
 
frankvanrooijen2015 Dsc 3329aDiaken Frank van Rooijen

Is voorzitter van de pastoraatgroep van de geloofsgemeenschap H. Bavo. Beroepsmatig is hij werkzaam als archivaris.
Hij gaat voor in diensten en verzorgt de voorbereiding en de bediening van de sacramenten van de doop en het huwelijk in Harmelen.
Daarnaast ondersteunt hij er de parochiƫle caritas en spant zich in het bijzonder in voor het jongerenpastoraat. Hierin vervult hij ook in het parochieverband een taak.
 
gerard vanekerDiaken Gerard Vaneker

Woont in Nieuwegein. Hij werkt als verpleegkundige. Hij biedt vanuit de parochie pastorale zorg in Zorgcentrum Mariƫnstein in IJsselstein.
In de parochie gaat hij voor in doopvieringen en assisteert hij bij huwelijken. Verder is hij lid van de avondwakegroep en de schriftvieringengroep in IJsselstein.
 
jacquescollignon2014Diaken Jacques Collignon

Hij is onbezoldigd diaken van het Aartsbisdom Utrecht en woont in Gouda. Hij is werkzaam in het bisdom Rotterdam, maar assisteert ook in onze parochie bij uitvaarten en huwelijken en gaat af en toe voor in de weekendvieringen in de geloofsgemeenschap van de H. Jacobus (Cabauw, Lopik, Polsbroek).
© 3eenheidparochie 2012 - 2021          --- AVG-verklaringen --- ↑ Top