logo3ehHet parochiebestuur H. Drie-eenheid zoekt een nieuwe vicevoorzitter (v/m)

Na 13 jaar heeft onze huidig vicevoorzitter Jan Vlaar in ons parochiebestuur zijn termijn erop zitten en zijn wij per 1 jan 2022 op zoek naar een nieuwe vicevoorzitter.

Doel van de functie:
Leiding geven aan het Parochiebestuur en coördinatie van de zakelijke en faciliterende verantwoordelijkheden.

Plaats in de organisatie:
De parochie Heilige Drie-eenheid is een RK parochie met acht geloofsgemeenschappen/deelparochies in zuidwest Utrecht. Zij behoort bij het Aartsbisdom Utrecht.
Onze parochie wil zich inzetten voor de verkondiging van Gods blijde boodschap, verkondigd door Jezus Christus, Gods Zoon. Die verkonding doet zij door het vieren van het geloof, nieuwe initiatieven, en hulp aan de medemens. Het pastorale team bestaat uit twee pastoraalwerkers en twee priesters. Zij worden rechtstreeks aangestuurd door de Bisschop en dragen zorg voor de pastorale zaken. In de acht deelparochies worden ze ondersteund door een Kerkcommissie en vrijwilligers die daar de pastorale en diaconale zorg voor hun medemensen vormgeven.
- Het parochiebestuur heeft tot taak de werkzaamheden van het pastorale team en de vrijwilligers zakelijk te faciliteren.
- Zij doet dit in het parochiebestuur met vrijwilligers die op hun gebied een professional zijn.
- Het parochiebestuur bestaat uit specialisten op het gebied van communicatie, financiën, bouwzaken en diaconie.
- De algemene zaken worden behartigd door een secretaris, een vicevoorzitter en de voorzitter.
- De voorzittersrol is in handen van de pastoor.

Korte samenvatting van de werkzaamheden van de vicevoorzitter:
- Het parochiebestuur functioneert als een collegiaal bestuur.
- De vicevoorzitter leidt de vergaderingen en heeft een coachende rol naar de medebestuursleden en de voorzitters van de deelparochies.
- Vanuit die rol draagt hij zorg voor een harmonieuze ontwikkeling van deze grote vrijwilligersorganisatie.

Gevraagde vaardigheden:
De vicevoorzitter is een betrokken allrounder en een maatschappelijk ondernemer die er plezier in heeft op een creatieve wijze de sleutelfiguren in deze vrijwilligers organisatie te ondersteunen en te coachen. Mede daardoor ontstaat er een zakelijk gezonde organisatie die de activiteiten van de professionals en de vrijwilligers kan faciliteren, die zo meewerkt aan de hedendaagse stem van ons gelovig bezig zijn. Hierdoor draagt hij mede zorg voor een goede relatie met het Bisdom en is het Parochiebestuur in staat de kerkelijke gebouwen en goederen in conditie te houden.

Tijdsbeslag:
Voor deze functie is een tijdsbeslag van 6 uur per week nodig.

Geïnteresseerd?
Neem contact op met pastoor van der Vegt Tel 06-24163035
© 3eenheidparochie 2012 - 2022          --- AVG-verklaringen --- ↑ Top