Het parochiebestuur Heilige Drie-eenheid is op zoek naar een nieuwe secretaris.secretaris gezocht

Het doel van de functie:
De secretaris van het parochiebestuur verzorgt de voorbereiding en verslaglegging van de vergaderingen en de interne en externe communicatie.

De plaats in de organisatie:
De secretaris is lid van het parochiebestuur H. Drie-eenheid, van het dagelijks bestuur en het algemeen bestuur. De secretaris wordt benoemd door het aartsbisdom Utrecht voor 4 jaar met eventueel één verlenging van 4 jaar.

Regelmatig voorkomende contacten:
De secretaris heeft regelmatig contact met het Aartsbisdom, de andere leden van het parochiebestuur, de leden van de pastoraal teams, de voorzitters en secretarissen van de deelparochies van de H. Drie-eenheid, en met vrijwilligers van de ontwikkelingen en projecten waarin namens het parochiebestuur wordt deelgenomen

Korte samenvatting van de werkzaamheden:

1.            De secretaris van het parochiebestuur zorgt voor de planning, de convocatie, de agenda en de verslaglegging van de vergaderingen van het parochiebestuur.
2.            De secretaris van het parochiebestuur verzorgt de interne en externe communicatie. Soms gaat dit nog via formele papieren brieven, maar meestal via de moderne 
              communicatiemiddelen die binnen de Parochie H. Drie-eenheid worden gebruikt (bijvoorbeeld e-mail en website).
3.            De secretaris van het parochiebestuur zorgt voor de archivering van de documenten van het parochiebestuur, afhankelijk van de inhoud op papier en/of digitaal.
4.            De secretaris van het parochiebestuur zorgt voor de planning, de convocatie, de agenda en de verslaglegging van de vergaderingen van de parochieraad.
5.            De secretaris van het parochiebestuur zorgt voor de archivering van de documenten van de parochieraad, afhankelijk van de inhoud op papier en/of digitaal.
6.            De secretaris van het parochiebestuur organiseert jaarlijks het overleg secretarissen deelparochie.

Gevraagde vaardigheden:
Samenwerken, plannen en organiseren, besluitvaardigheid, creativiteit en mondelinge en schriftelijke communicatie.

Tijdsbeslag:
Het tijdsbeslag is gemiddeld 6 uur per week.

Graag contact opnemen via deze link. (secretariaat PB)

© 3eenheidparochie 2012 - 2021          --- AVG-verklaringen --- ↑ Top