Als u een schenking wilt doen voor een goed doel, zoals bijvoorbeeld voor onze geloofsgemeenschap dan is het goed te weten, dat dit sinds 1 januari 2014 'fiscaal vriendelijk' mogelijk is.

Als u dit doet in de vorm van een periodieke gift kunt u meer geven aan uw kerk. En dat kost u niets extra! Gewone giften zijn slechts aftrekbaar tussen 1 en 10% van het verzamelinkomen. Periodieke giften hebben geen onder- en bovengrens. Dat betekent dat elke periodiek gegeven euro direct aftrekbaar is en er ook geen plafond is voor de hoogte van de aftrekpost.

Maar zoals gezegd, ook niet periodieke giften zijn aftrekbaar en hebben dan wel een drempel (met evt. andere giften).
U vult dan het bedrag in en als begunstigde Parochie H. Drie-eenheid, Nieuwegein. Daarachter staat het zgn. RSI-nummer: 822748605.
Zie onderstaand voorbeeld.
Schermopname Gift parochie
© 3eenheidparochie 2012 - 2021          --- AVG-verklaringen --- ↑ Top