Bestuursleden gezochtbestuursledengezocht

Beste mensen,

In de afgelopen maand is er binnen het parochiebestuur veel gebeurd. Er zijn wisselingen geweest en daarom is het goed om u even op de hoogte te stellen en te houden.

Vanaf 1 maart 2021 is de samenstelling van ons parochiebestuur als volgt:

Voorzitter: pastoor Van der Vegt
Vice-voorzitter: (tot 31 december 2021) Jan Vlaar
Waarnemend secretaris: (voorlopig) Armand Höppener
Penningmeester: (tot 1 april 2021) Gerard Jacobs. Na 1 april 2021 Jos van Hall
Communicatie: Peter van Houtert
Bouwzaken: Dick van den Bosch
Notuliste: Annemarie de Boer

Wij zijn blij, dat wij Jos van Hall bereid hebben gevonden om vanaf 1 april 2021 het penningmeesterschap op zich te nemen.

Wij zijn dus op zoek naar een nieuwe secretaris (per direct) en ook naar een nieuwe vice-voorzitter (aan het eind van 2021).
De vacature van vice-voorzitter zal nog worden gesteld.
De vacature voor secretaris kunt u lezen door hier te klikken.
Weet u kandidaten, of bent u zelf geïnteresseerd, neem rustig contact op met Pastoor Van der Vegt (tel. 06 - 24 16 30 35)

© 3eenheidparochie 2012 - 2021          --- AVG-verklaringen --- ↑ Top