BelastingdienstFiscus helpt mee

Als u een schenking wilt doen voor een goed doel, zoals bijvoorbeeld voor onze parochie en/of geloofsgemeenschappen dan is het goed te weten, dat dit sinds 1 januari 2014 'fiscaal vriendelijk' mogelijk is. Doet u dit in de vorm van een periodieke gift dan kunt u meer geven aan uw kerk. En dat kost u niets extra! Gewone giften zijn slechts aftrekbaar tussen 1 en 10% van het verzamelinkomen. Periodieke giften hebben geen onder- en bovengrens. Dat betekent dat elke periodiek gegeven euro direct aftrekbaar is en er ook geen plafond is voor de hoogte van de aftrekpost.
Een simpel rekenvoorbeeld:
Bij een gewone gift van € 120,- per jaar is de belasting teruggave nihil. Doet u het in de vorm van een periodieke schenking dan is dat aftrekbaar. Stel u schenkt dan € 200,- dan is dat netto (als voorbeeld bij belastingtarief van 40%) ook € 120,- De kerk onvangt dus meer terwijl het u niets extra’s kost.

ANBI status van onze parochie H. drie-eenheid

Onze parochie H. Drie-eenheid voldoet aan de ANBI eisen die de belastingdienst stelt. Onze begroting en verantwoording van de gelden die binnenkomen en uitgegeven worden staan vermeld op de site van de belastingdienst.
U kunt zelf de ANBI status controleren door te gaan naar de site van de belastingdienst.
Hier invullen: drie eenheid en vestigingsplaats: IJsselstein. De financiële gegevens van onze parochie worden dan zichtbaar.

Als het gaat om een schenking 'aan de kerk' is het mogelijk dat dit lokaal bij ons wordt afgehandeld. Ook al is uw geloofsgemeenschap geen zelfstandige juridische entiteit, het parochiebestuur heeft een machtiging aan de penningmeesters verstrekt om dit ter plaatse af te handelen zodat uw schenking ook daadwerkelijk ten goede komt aan onze eigen geloofsgemeenschap.

Als u hiervoor belangstelling heeft helpen wij u desgewenst graag met deze formulieren. U kunt desgewenst, ook als u vragen heeft over schenkingen, contact opnemen met het secretariaat van uw geloofsgemeenschap. Of klik hier voor een contactformulier.
(RSI-nr van de kerk is 82 27 48 605).
© 3eenheidparochie 2012 - 2023          --- AVG-verklaringen --- ↑ Top