De parochieraad is de vergadering van de voorzitters van de kerkcommissies en de voorzitters van de pastoraatgroepen. Het is het belangrijkste adviesorgaan van het parochiebestuur.

De voorzitter van de vergadering is de voorzitter van het pastorale team, het secretariaat van de vergaderingen wordt gevoerd door de secretaris van het parochiebestuur. De andere leden van het parochiebestuur kunnen de vergaderingen bijwonen, zodat ook zaken uit hun portefeuilles goed kunnen worden besproken en toegelicht.

De parochieraad komt minimaal 2x per jaar bijeen. De hoofdtaak van de raad is: het adviseren van het parochiebestuur over alle pastorale en beheersmatige onderwerpen, die in de parochie aan de orde zijn.
© 3eenheidparochie 2012 - 2021          --- AVG-verklaringen --- ↑ Top